Spoločnosť Penta Funding Public II pripravuje vydanie nových dlhopisov s názvom Dlhopis Penta Public EUR XIV/2023. Prospekt dlhopisu už schválila Národná banka Slovenska.


Penta si prostredníctvom nových dlhopisov plánuje požičať celkovo sedem miliónov eur. Menovitá hodnota jedného dlhopisu bude tisíc eur. Spoločnosť chce tieto dlhopisy vydať 25. októbra 2023. Splatné budú o štyri roky. Penta investorom sľubuje pevnú úrokovú sadzbu vo výške 6,3 percenta ročne.

V prospekte dlhopisu sú uvedené viaceré riziká, ktoré sú s investovaním do tohto cenného papiera spojené. Napríklad hlavným príjmom spoločnosti Penta Funding Public II sú splátky úverov od spoločnosti Penta Cyprus. „Ak by príslušné spoločnosti Skupiny nedosahovali očakávané výsledky, malo by to významný vplyv na príjmy spoločnosti Penta Cyprus a teda aj na príjmy Emitenta a jeho schopnosť plniť záväzky z Dlhopisov.“

Majiteľ dlhopisov sa podľa prospektu „vystavuje riziku, že príde o časť alebo celú svoju investíciu, v dôsledku nesplnenia záväzku Emitenta.“

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: