Dôchodcovia s bydliskom mimo Európsku úniu (EÚ) či Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), a tí, ktorí nežijú ani vo Švajčiarsku alebo v Spojenom kráľovstve, musia do 15. apríla tohto roka Sociálnej poisťovni doručiť takzvané potvrdenie o žití. Poisťovňa na to upozornila v tlačovej správe.


Preukázanie žitia je totiž zákonnou podmienkou na vyplatenie dôchodku do štátov mimo EÚ, kam ho poisťovňa dôchodcom zasiela spätne na štvrťročnej báze. Ak ho teda penzisti nepošlú, môžu prísť o dôchodok. Tlačivo musí byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané. Podpis pritom nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním a súčasne musí byť úradne overený, napríklad notárom.

Dôchodcovia v štátoch, ktoré sa riadia koordinačnými nariadeniami EÚ, okrem Českej republiky, zasielajú potvrdenia o žití len raz ročne v januári.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: