Podľa štatistík, ktoré eviduje poisťovňa Wüstenrot, klienti v prípade škôd v domácnosti nahlasovali v posledných štyroch rokoch predovšetkým poškodenie majetku vodou. Z poistného rizika vodou z vodovodných zariadení bolo zapríčinených až 31 percent škodových udalostí.

Na druhom mieste v rebríčku škôd v domácnosti sa umiestnilo poškodenie elektrických zariadení, čo tvorilo spolu 20 percent. Dôvodom bol väčšinou skrat. Poškodenie majetku krádežou tvorilo v posledných rokoch osem percent hlásených poistných udalostí.

Medzi ďalšie príčiny patrilo pôsobenie atmosférických zrážok a spodnej vody, ale aj živly ako krupobitie, víchrice, záplavy, požiare, prepätie alebo iné technické poškodenia.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: