Vysoký rast úrokových sadzieb na hypotékach sa odráža nielen na vyšších mesačných splátkach úverov, ale vysoké úroky zároveň obmedzujú maximálnu sumu, ktorú si môžu žiadatelia požičať.


Maximálna výška úveru sa počíta na základe pravidiel Národnej banky Slovenska (NBS). Prvé pravidlo hovorí, že celková zadlženosť klienta by až na výnimky nemala presiahnuť 8-násobok je čistého ročného príjmu. Podľa ďalšieho pravidla musí dlžníkovi po zaplatení všetkých splátok zostať z čistého mesačného príjmu, z ktorého najprv odpočítame životné minimum, najmenej 40 percent.

A keďže rastú splátky, automaticky sa znižuje aj maximálna možná výška úveru. Napríklad človek s čistým príjmom 1 000 eur si môže v prípade úroku vo výške 4,5 percenta a so splatnosťou úveru na 30 rokov požičať najviac 72 674 eur. Ak by úroková sadzba bola len trojpercentná, môže si požičať 80 901 eur. Ešte na začiatku roku 2022, keď banky dávali úvery s úrokom okolo 0,5 percenta, by si tento žiadateľ mohol požičať až 96-tisíc eur. Kým dnes ho zastaví obmedzenie maximálnej výšky splátky, vtedy ho stopol až limit na celkovú zadlženosť.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: