Priemyselná produkcia v marci 2022 medziročne poklesla o 7,3 percenta. Výsledok odvetvia tak prehĺbil februárový nepatrný pokles a potvrdil obavy z príchodu výraznejšieho poklesu. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR.


Aktuálny výsledok najvýznamnejšie ovplyvnil pokles produkcie v dodávke elektriny, plynu a pary o 29,7 percenta a súčasne pokles vo výrobe dopravných prostriedkov o 13,9 percenta. Výraznejší pokles o 25,6 percenta zaznamenala tiež výroba koksu a rafinovaných ropných produktov.

K medziročnému poklesu výkonov celého priemyslu prispelo tiež takmer štvrtinové zníženie výkonov v ťažbe a dobývaní a mierny pokles výkonnosti vo výrobe z gumy a plastu. Pozitívny vplyv mal najmä rast vo výrobe strojov a zariadení o 3,9 percenta.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: