Od 1. decembra 2025 vznikne nový európsky právny titul na zabezpečenie jednotnej ochrany v celej Európskej únii (EÚ) – zemepisné označenie pre remeselné a priemyselné výrobky. Bude platné na celom území EÚ a bude ho možné získať pre výnimočné výrobky ako sú napríklad prírodné kamene, výrobky z dreva, šperky, textílie, čipky či príbor. Informoval o tom Úrad priemyselného vlastníctva SR.


Ide v podstate o zavedenie celoeurópskej ochrany výrobkov. Remeselníci tak ľahšie prerazia na európskych trhoch, prilákajú turistov a záujemcov zo zahraničia. Táto ochrana bola na úrovni celej EÚ možná len pre poľnohospodárske výrobky, potra- viny, vína a liehoviny. Remeselným a priemyselným výrobkom bola doposiaľ udeľovaná ochrana len na národnej úrovni.

Medzi takéto výrobky patrí napríklad Levický zlatý ónyx, Slovenský opál, Detvianska výšivka, Sekulská keramika, Kyjatické hračky, Trstenská keramika, Tkanina z Kostolian nad Hornádom/Hornádska tkanina a Senohradská výšivka, Liptovská paličko- vaná čipka.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: