Klienti Revolutu môžu po novom na investovanie využiť aj robo-poradcu. Ten by mal klientom zautomatizovať investovanie na základe ich potrieb.


Revolut tvrdí, že robo-poradca zákazníkom pomôže s investovaním prostredníctvom diverzifikovaného portfólia bez toho, aby trávili hodiny prieskumom a neustálou správou svojich portfólií. Robo-poradca klientom odporučí diverzifikované a prispôsobené portfólio na základe ich odpovedí na otázky, ktoré okrem iného identifikujú ich toleranciu voči riziku a finančné ciele.

Potom ako zákazník vloží peniaze do svojho portfólia, robo-poradca ich automaticky investuje na trhu, pričom neustále monitoruje a spravuje portfólio zákazníka. Minimálna počiatočná výška investície na získanie prístupu k robo-poradcovi je 100 eur. Revolut si za túto službu ročný účtuje poplatok vo výške 0,75 percenta hodnoty portfólia. Pomerná časť poplatku sa strháva každý mesiac.

Zákazníci si môžu nastaviť trvalé príkazy do svojho portfólia s robo-poradcom, vďaka čomu si zabezpečia pravidelné investovanie. Robo-poradca by mal automaticky rebalansovať portfóliá na základe výkonnosti jednotlivých aktív. Zároveň bude vykonávať pravidelné kontroly na zachovanie tolerancie voči riziku zákazníka a alokácií cieľového portfólia.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: