Hrubý domáci produkt Slovenska v stálych cenách sa v druhom štvrťroku medziročne zvýšil o 1,5 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom stúpol o 0,4 percenta. Informoval o tom Štatistický úrad SR.


„Medziročné zvýšenie hrubej pridanej hodnoty dosiahlo všetkých 10 sledovaných odvetví ekonomiky. Najväčší vplyv mal rast priemyslu o 3 %, čo je váhovo najvýznamnejšie výrobné odvetvie s podielom 22,1 % na pridanej hodnote celej ekonomiky,“ uviedla hovorkyňa Štatistického úradu Jana Morháčová.

Kladnú výkonnosť celej priemyselnej výroby podľa nej dokázali potiahnuť tri odvetvia. Konkrétne išlo o výrobu dopravných prostriedkov, ktorá vzrástla o 35,7 %, výrobu základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov s rastom o 28,3 % a ostatnú výrobu, opravu a inštaláciu strojov a zariadení o 1,4 %. Z významnejších odvetví priemyslu pokles pridanej hodnoty podľa Štatistického úradu zaznamenala výroba chemikálií a chemických produktov o 37,5 %.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: