Slovenské firmy môžu do konca roka využiť päť miliónov eur na inštaláciu fotovoltických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu. Výzvu s týmto zameraním vyhlási Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v polovici augusta tohto roka na obdobie jedného mesiaca.


„O zámere vyhlásiť výzvu s týmto zameraním s alokáciou tri milióny eur sme informovali pred mesiacom. Momentálne máme k dispozícii už päť miliónov eur. V prípade, že sa uvoľnia ďalšie finančné prostriedky z nerealizovaných projektov, sme pripravení vyčlenenú sumu navýšiť. Samozrejme, evidujeme vysoký záujem o pomoc v tejto oblasti, avšak rozhodujúca je pripravenosť podnikov, pretože inštalácie zariadení je nutné ukončiť najneskôr v decembri tohto roka,“ hovorí generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

S limitovaným termínom realizácie projektov súvisí aj podmienka mať ku dňu predloženia žiadosti ukončené obstarávanie a platné povolenia na realizáciu projektu, vrátane súhlasu s pripojením zariadenia do elektrizačnej sústavy, ak je potrebný.

Výzva bude zverejnená 11. augusta a žiadosti bude možné podávať do 11. septembra tohto roka. Podmienky budú takmer rovnaké ako v predchádzajúcej výzve. Pre splnenie cieľov projektu je nevyhnutné uvedenie predmetu projektu do trvalej prevádzky najneskôr do 31. júla 2024. Maximálna výška na jeden podnik a jeden investičný projekt nesmie presiahnuť 500-tisíc eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: