Sociálna poisťovňa pripravila informatívnu kalkulačku na výpočet dávky v nezamestnanosti. Informovala o tom samotná poisťovňa.


Do kalkulačky stačí zadať dátum zaradenia, alebo predpokladaného zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a výšku priemernej mesačnej hrubej mzdy. Následne stačí použiť tlačidlo vypočítať a kalkulačka zobrazí. dennú výšku dávky, výšku dávky za mesiac, ktorý ma 30 dní a výšku dávky za mesiac, ktorý ma 31 dní.

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci je vo výške 1 329,10 eura a pri 30-dňovom mesiaci ide o sumu 1 286,20 eura. Maximálne dávky v nezamestnanosti budú dostávať tí, ktorí sa zaevidujú na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v posledných štyroch rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 2 608 eur mesačne.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: