Staré životné poistenie je možné preniesť do poisťovne s výhodnejšími podmienkami. Upozornila na to sprostredkovateľská spoločnosť Umbrella Group v Bratislave.


Pri prenose existujúceho poistenia do inej poisťovne je potrebné vyplniť aj zdravotný dotazník, aby poisťovňa zistila, či sa poistencovi výrazne nezhoršil zdravotný stav a už nespĺňa podmienky zahrnuté v pôvodnej zmluve. Pri zhoršenom zdravotnom stave môže byť poistka drahšia a klient môže byť v rámci niektorých rizík nepoistiteľný.

„Prenos nevýhodného poistenia do poisťovne s výhodnejšou ponukou je nový trend, ktorý má na trhu už väčší podiel než nové zmluvy či zmeny v existujúcich poisteniach. Ide o novinku, ktorá umožňuje majiteľom zastaraných životných poistení založených aj pred desiatkami rokov prejsť ku konkurencii a získať aktuálne výhodnejšie podmienky, ktoré viac zodpovedajú ich životnej situácii,“ tvrdí riaditeľka pre životné poistenie v Umbrella Group Beáta Ihring.

Podľa nej je pre klienta veľkou výhodou prenosu, že väčšina poisťovní už akceptuje prenos čakacích dôb. To znamená, že keď klient vymení poisťovňu, nemusí prečkať karenčnú dobu. Klient totiž už prečkal karenčnú dobu v pôvodnej poisťovni. Karenčná doba je ochranná lehota, počas ktorej poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti poistenému alebo poškodenému neposkytuje poistné plnenie. Môže ísť o dobu od dvoch do dvanástich mesiacov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: