Vznik detských skupín, zvýšenie kapacít v centrách pre deti a rodiny či možnosť pre ľudí so zdravotným postihnutím z Ukrajiny užívať vrátené kompenzačné pomôcky. Také zmeny by mali priniesť opatrenia v sociálnej oblasti v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine, ktoré v stredu (11. máj) schválila vláda. Ide o riešenia problematických oblastí, ktoré sa usadením utečencov na území Slovenska vyskytli a nedali sa predvídať.


Nedostatočné kapacity zariadení starostlivosti o deti v pracovných dňoch v pracovnom čase tak posilnia detské skupiny. Ďalej sa výška príspevku starostlivosti o dieťa pre novú formu poskytovania starostlivosti v detských skupinách stanovuje na sumu najviac 160 eur mesačne. Rezort práce chce vytvoriť aj podmienky pre ďalšie kapacity pre maloleté deti bez sprievodu z Ukrajiny v akreditovaných centrách pre deti a rodiny.

Zmeny nastávajú aj v prípade pomoci pre ľudí so zdravotným postihnutím prichádzajúcich z Ukrajiny. Novelou zákona sa rozširuje okruh osôb, ktorým je možné poskytovať vrátené pomôcky a zdvíhacie zariadenia o osoby, ktorým poskytuje Slovenská republika dočasné útočisko. Užívateľom vrátenej pomôcky alebo zdvíhacieho zariadenia tak môže byť fyzická osoba so zdravotným postihnutím.

V súčasnosti je na Slovensku vyše 480 vrátených kompenzačných pomôcok, ktoré sú uskladnené na úradoch práce. Ide o mechanické či elektrické vozíky, ďalšie pomôcky pre postihnutia pohybového aparátu, zdvíhacie zariadenia a pomôcky pre osoby so zrakovým a sluchovým poškodením, pričom treba brať do úvahy ich čiastočnú opotrebovanosť.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: