Tatra banka pridá klientom ďalšiu službu, ktorá im má pomôcť s manažmentom osobných financií. Kým doteraz banka analyzovala ich minulé výdavky, po novom im pomocou služby Spending plan bude ukazovať, aký výdavky ich v budúcnosti čakajú.


„Spending planTB pomohol vyplniť posledné ohnivko v reťazi funkcionalít nášho manažmentu osobných financií (MaFIN), v ktorom poskytujeme rôzne časové pohľady na peniaze klientov,“ vraví riaditeľ odboru digitálnych kanálov Tatra banky Juraj Bojkovský. Nová služba je dostupná v mobilnej aplikácii ako aj v internet bankingu Tatra banky.

Spending plan bude klientom ukazovať odhad očakávaných výdavkov za dané obdobie. Zároveň klienti získajú informáciu o orientačnej sume, ktorá im po odpočítaní očakávaných platieb zostane. Tento výpočet berie do úvahy trvalé príkazy, budúce plánované platby a splátky úverov, ale aj históriu platieb, na základe ktorých odhaduje ďalšie platby v budúcnosti. Počíta napríklad aj s pravidelnými platbami predplatených služieb, ktoré sú realizované inkasom alebo kartou. Započítané sú aj manuálne platby, ak sú platené pravidelne v podobnom čase a výške. Okrem mesačných platieb ráta aj s výdavkami, ktoré sa opakujú raz za niekoľko mesiacov či raz za rok.

Banka tvrdí, že pri tejto službe sa inšpirovala napríklad odhadom dojazdu automobilu alebo životnosti batérie na smartfónoch. Obidva tieto údaje takisto dávajú užívateľovi informáciu odvodenú od predošlého správania, no konečný výsledok závisí od jeho reálnej činnosti, čiže spôsobu jazdy, resp. intenzity využívania mobilu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: