V Útvare hodnoty za peniaze (ÚHP) sa mení vedenie. Súčasný generálny riaditeľ Štefan Kišš odchádza z Ministerstva financií SR. Ministerstvo informovalo, že vedením útvaru bude na najbližšie obdobie poverený dlhoročný analytik a doterajší riaditeľ Investičnej autority Martin Haluš.


„Z Útvaru hodnoty za peniaze sa nám za šesť rokov fungovania podarilo vybudovať etablovanú inštitúciu. Aj preto sa mi neodchádza ľahko,“ povedal Štefan Kišš, riaditeľ ÚHP. „Moje kroky vedú do politiky, čo sa už nezlučuje s mojou terajšou funkciou. Vo svojej ďalšej kariére však ostanem verný verejnému záujmu a budem naďalej presadzovať princípy hodnoty za peniaze.“

Štefan Kišš pracoval na ministerstve financií od roku 2005, keď nastúpil ako analytik Inštitútu finančnej politiky. Od roku 2007 viedol odbor štrukturálnych a verejných politík a v rokoch 2014 až 2015 pracoval ako zástupca ministerstva na Stálom zastúpení Európskej únie v Bruseli. Na Slovensko sa vrátil v roku 2016, aby založil Útvar hodnoty za peniaze.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: