Počet prípadov, kedy si niekto nesprávne uplatnilizníženú sadzbu dane z príjmov právnických osôb (DPPO) vo výške 15 percent, vďaka preventívnym kontrolám klesol o polovicu. Ukázali to výsledky preverovania, ktoré realizuje finančná správa (FS). Daniari tvrdia, že sa vďaka tomu podarilo do štátneho rozpočtu dodatočne získať 1,1 milióna eur. V tlačovej správe o tom informovala FInančná správa SR.


V prípade zníženej daňovej sadzby bolo kontrolórmi identifikovaných 169 daňovníkov, ktorí neoprávnene aplikovali v daňovom priznaní 15-percentnú sadzbu a celková dodatočná daň pri aplikovaní správnej sadzby predstavovala 357-tisíc eur. V porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím sa znížil počet daňovníkov s nesprávnou sadzbou o 56 percent.

V prípade nesprávne uplatnenej daňovej straty bolo identifikovaných 119 daňovníkov s celkovým objemom dodatočne priznanej dane 782-tisíc eur. Oproti predchádzajúcemu zdaňovaciemu obdobiu to znamená pokles o 39 percent daňovníkov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: