Vláda SR dnes schválila svoje programové vyhlásenie. Teraz je na rade parlament, ktorý bude rozhodovať o tom, či vysloví vláde pod vedením Ľudovíta Ódora dôveru. Z vyjadrení parlamentných politikov vyplýva, že vláda dôveru pravdepodobne nezíska. V takom prípade príde o časť svojich právomocí rovnako, ako tomu bolo pri vláde Eduarda Hegera.


Súčasná vláda svoje programové vyhlásenie nazvala „Len spoločne môžeme čeliť výzvam 21. storočia“. Vláda v tomto dokumente uvádza, že „spoločnou ambíciou je priniesť pokoj, stabilitu, kontinuitu, toleranciu a v neposlednom rade
kultivovanú spoločensko-politickú diskusiu.“ Aj keď si vláda uvedomuje, že za pár mesiacov nemôže vyriešiť problémy Slovenska, neodradí ju to od toho, aby urobila prvé kroky.

Vláda odborníkov sa nemieni hádať v médiách a mrhať drahocenným časom. „Zabezpečíme riadny chod štátu do septembrových predčasných volieb konštruktívne a jednotne,“ uvádza vláda v programovom vyhlásení.

Vláda si stanovila tri krátkodobé ciele. Prvým je riadny chod štátu do volieb, druhým príprava zodpovedného rozpočtu a tretím proeurópska domáca a západná zahraničná politika.

Vláda si zároveň určila tri strednodobé ciele, pri ktorých chce ponúknuť konkrétne návrhy opatrení pre ďalšie vlády. Prvým strednodobým opatrením má byť pomoc slabším, druhým je udržanie a prilákanie talentov a tretím efektívne využitie európskych peňazí.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: