Zamestnanosť v máji 2023 medziročne klesla vo väčšine sledovaných odvetví ekonomiky. Najviac zasiahnutými odvetviami boli vybrané trhové služby, kde bola zamestnanosť medziročne nižšia o 3,4 percenta a veľkoobchod s poklesom o 2,9 percenta. Zamestnanci ubudli aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, v sektore ubytovania a tiež priemyslu. Rast počtu zamestnaných sa prejavil len v stavebníctve o 2,3 percenta. Viac ľudí ako pred rokom pracovalo aj v informáciách a komunikácii (o 1,9 %) a v predaji a oprave motorových vozidiel (o 0,2 %).


Priemerná mesačná mzda v máji medziročne síce rástla, jej reálny rast ale naďalej výrazne brzdí vysoká inflácia. Mzdy dosiahli reálny rast len v ubytovaní, kde boli medziročne vyššie o 4,4 percenta, vo vybraných trhových službách o 3,3 percenta a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,4 percenta. V ostatných odvetviach reálne mzdy medziročne poklesli. Najviditeľnejšie v stavebníctve až o viac ako deväť percent, a tiež v informáciách a komunikácii o 7,4 percenta.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: