Zamestnanosť aj mzdy v marci tohto roka medziročne rástli, reálne zárobky však kvôli inflácii vo väčšine odvetví už klesli. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR. Priemerná mesačná mzda vzrástla vo všetkých desiatich sledovaných činnostiach. Najvýraznejšie v ubytovaní (o 27,2 % na 903 eur) a v predaji a oprave motorových vozidiel (o 15,5 % na 1 252 eur).


Ďalej v maloobchode (o 13,7 % na 937 eur), vo veľkoobchode (o 13 % na 1 327 eur) a v stavebníctve (o 10,1 % na 869 eur). Najnižší rast miezd bol v informačných a komunikačných činnostiach (o 3,6 % na 2 472 eur). V priemysle mzdy vzrástli o 9,8 percenta. Po zohľadnení vysokého rastu inflácie reálne mzdy stúpli len v štyroch sledovaných odvetviach.

Zamestnanosť medziročne nerástla len v dvoch odvetviach. Výraznejší nárast počtu zamestnaných bol zaznamenaný najmä v ubytovaní o 7,7 percenta a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 6,8 percenta. Zamestnanosť sa zvýšila tiež v informačných a komunikačných činnostiach (o 4,9 %), v doprave a skladovaní (o 3 %), maloobchode (o 2,6 %) či v predaji a oprave motorových vozidiel (o 2 %).

Mierne vzrástol počet zamestnaných osôb aj vo vybraných trhových službách či v stavebníctve. Pokles počtu zamestnaných ľudí do jedného percenta vykázal priemysel (o 0,7 %) a súčasne veľkoobchod (o 0,8 %).

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: