Miera inflácie v októbri poklesla v súlade s očakávaním na 7,1 %, oproti predchádzajúcemu mesiacu boli ceny vyššie o 0,2 %. Na medzimesačnej báze nám opäť jemne zrýchlili ceny potravín (o 0,2 %), a to najmä mlieko, syry a vajcia. Okrem toho boli ceny tlačené aj kategóriou odevov a obuvi (1,9%) či vzdelávania (2,3%). Naopak, smerom nadol infláciu stlačili lacnejšie pohonné hmoty. Medziročná štruktúra sa nemení, najvýznamnejším prispievateľom sú potraviny a energie.

Postupné vyklesávanie medziročnej inflácie tak pokračovalo aj v októbri, keď sme oproti vrcholu z februára tohto roka stratili už viac než 8 percentuálnych bodov. Stojí za tým najmä bázický efekt, čiže výrazný rast cenovej hladiny v uplynulom roku, voči ktorej sa porovnávame, spolu s citeľným oslabnutím inflačných tlakov. Ku koncu roka by miera inflácie mohla poklesnúť až blízko úrovne šiestich percent.

Budúcoročná miera inflácie je nateraz stále neistá, keďže regulácia cien energií ostáva zahalená rúškom tajomstva. Nateraz však rátame s rastom cien energií zhruba na úrovni 15 %, keďže zásahy do cenotvorby sú finančne veľmi nákladné. Okrem toho bude dôležité sledovať ďalší vývoj cien na energetických trhoch, ako aj vývoj miezd, ktoré ako významná položka nákladov budú ovplyvňovať tvorbu cien vo firmách v budúcom roku. Priemerná miera inflácie by podľa našich odhadov mohla v roku 2024 dosiahnuť 5,5 %.

Matej Horňák, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne