Medziročný rast cien v júni pokračoval v spomaľovaní, miera inflácie dosiahla 10,8%, čo je o 1,1p.b. menej než v máji. Oproti predchádzajúcemu mesiacu ceny vzrástli o 0,2%.

Najzaujímavejší pohľad poskytuje medzimesačný vývoj, ktorý sa posunul vo svojej štruktúre. Zatiaľ čo v predchádzajúcich mesiacoch jednoznačnú úlohu zohrávali potraviny, rast cien bol v júni ťahaný najmä službami. Ceny potravín zastavili svoj medzimesačný rast prvýkrát od augusta 2021, keďže sa aj na pulty obchodov prelieva pozitívny vývoj z komoditných trhov.

Ceny poklesli predovšetkým pri olejoch a tukoch, ako aj mliečnych výrobkoch; naopak vyššie ceny sme videli v kategórii ovocia a mäsa. Pri prvej menovanej však už do popredia vystupujú sezónne faktory, keďže ceny ovocia štandardne v júni vzrastú medzimesačne aj o vyše 8% (priemer za roky 2017-2019). Cenami energií hýbala najmä zložka tepla, medzimesačne klesajúca už tretí mesiac za sebou. Do popredia nám tak vystupujú služby, napríklad v oblasti kultúry, rekreácie, či ubytovacích a stravovacích službách; vplyv však mali aj vyššie ceny za pohonné hmoty.

Dezinflácia tak na Slovensku pokračuje. Stále platí, že súčasné výrazné vyklesávanie medziročného rastu cien je najmä výsledkom vyššej bázy z minulého roka, postupne sa do cenoviek pre spotrebiteľov začínajú prelievať aj ostatné faktory vyplývajúce napríklad z poklesu cien na komoditných trhoch. Priemernú mieru inflácia v súčasnosti očakávame na úrovni 12%, vnímame však riziká smerom nadol. Dôležitým faktorom bude ďalší vývoj miezd, ktoré sú dôležitou nákladovou položkou firiem a môžu tak za určitých okolností brzdiť pokles cien.

Matej Horňák, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne