Spoločnosti na Slovensku nečelia rizikám správne. Mohli by pritom rásť aj v stagflácii či recesii.

Mnohé spoločnosti nečelia novým rizikám včas a správne. Ako podotýkajú odborníci, stagflácia, ani ďalšia recesia nie sú dôvodom, prečo by nemali byť konkurencieschopné a rásť aj v sťažených podmienkach. „Riziko bolo a vždy bude jednou z kľúčových vecí, s ktorými pri podnikaní treba počítať. Svet okolo nás sa mení a jeho vývoj so sebou prináša výzvy – niekedy predvídateľné, často však nie. Tieto výzvy môžu znamenať pre firmy riziko. Práve spôsob, akým ich vyriešia a s rizikom sa vysporiadajú, môže firmu odlíšiť od jej konkurencie. Buď využije príležitosť na inováciu, alebo sa neprispôsobí dostatočne rýchlo a zaostane,“ upozorňuje Juraj Janči, senior konzultant nadnárodnej spoločnosti Expense Reduction Analysts (ERA), ktorá patrí už 30. rokov k vedúcim špecialistom v riadení a optimalizácii nákladov firiem a s tým súvisiacich procesov.  

Firmy si nedostatočne uvedomujú nové riziká pri svojom biznise
Snímka: Pexels.com

Inovácie nesmú byť obeťou

Jedným z najčastejších chýb je okresávanie prostriedkov na inovácie a marketing. Príkladom „zaspatia“ v inováciách je napríklad aj svetovo známa firma Blockbuster. Počas 90. rokov minulého storočia a v prvých rokoch tohto storočia to bola najväčšia videopožičovňa na svete. Na vrchole svojho úspešného obdobia otvárala novú pobočku každých 17 hodín a ročne vykazovala príjmy v hodnote 5,9 miliardy dolárov. No keď prišlo online streamovanie, zaspala – na rozdiel od svojich rivalov, najmä spoločnosti Netflix. Za necelé dva roky stratila Blockbuster 75 % svojej trhovej hodnoty. Dnes zostáva jediná pobočka, ktorá sa využíva na Airbnb. Firme sa nepodarilo prispôsobiť riziku, ktoré predstavovalo online streamovanie a sťahovanie filmov a zaplatila za to.

Airbnb, naopak, vďačí za svoj úspech tomu, že riziko dokázala využiť. Ubytovacia spoločnosť si uvedomila, že hotelové reťazce pôsobia príliš genericky, kým tradičné penzióny síce ponúkajú osobnejší zážitok, no často zanedbávajú investície do prezentácie na internete. Airbnb skombinovalo používateľskú skúsenosť veľkých značiek ako Hilton, Best Western a Accor s jedinečným šarmom nezávislého penziónu. Airbnb už nájdete v 191 krajinách s viac ako šiestimi miliónmi ponúk ubytovania. Trh s dovolenkovým ubytovaním nedokázal zareagovať na riziko – cieľovú skupinu, ktorá bola jednak digitálne zručná a jednak hladná po osobnejších zážitkoch. Airbnb túto príležitosť zužitkovala.

Dôležité sú včasné informácie

Aj preto sú včasné a kvalitné informácie o trhu dôležité. „Viesť firmu či vozidlo v stabilnom prostredí je relatívne jednoduché. Mnohé firmy však zaskočia náhle nerovnosti. K týmto metaforickým výmoľom môžu patriť narušenie dodávateľského reťazca, energetická kríza, nedostatok surovín, nedostatok pracovnej sily, znížený cash flow, negatívny pracovný kapitál a pod.,“ vysvetľuje Juraj Janči. Včasné zistenie blížiacich sa problémov umožní firme včas zareagovať. Ak napríklad očakávate nárast cien za plastové obaly, môžete spraviť potrebné kroky ako predzásobenie čí obstaranie alternatívnych materiálov a znížiť tak svoju zraniteľnosť. Mnohé firmy napríklad pri bezprecedentných cenách energií zvažujú rizikové kroky, ako prepúšťanie personálu či zníženie výdavkov na marketing, namiesto toho, aby sa na nárast cien pripravili vyjednaním lepších kontraktov alebo začali rozmýšľať v dlhodobom horizonte a začali s produkciou vlastnej energie. „Z praxe však vieme, že často firmy takýmito informáciami nedisponujú a nezareagujú na zmenu podmienok včas. Aj preto vždy odporúčame radšej sa obrátiť na odborníkov, konzultantov, ktorí firmu vedia pripraviť na zmenené podmienky a nájsť riešenie rastu aj v takto zmenenom prostredí,“ upozorňuje. 

Zafixujte ceny a dodávateľov

Firmy v Európe, ale aj vo svete trápi stagflácia – ceny na jednej strane stúpajú, kým rast spomaľuje. Konvenčným riešením stagflácie je zvýšenie úrokových sadzieb a obetovanie ekonomického rastu. Vyššie sadzby pôžičiek však pre firmy sťažujú inovácie. Ceny materiálov v krátkodobom a strednodobom horizonte budú tiež rásť, a to aj napriek poklesu dopytu. Napríklad ekonomický index FRED pre vlnitú lepenku vo februári 2018 dosahoval 276 bodov. Dnes je na hodnote 367 a prudko rastie. „Hoci problém stagflácie firma nevyrieši, môže zmenšiť jej dopad a spoločnosť posilniť tak, aby zlé časy prečkala a po ich skončení bola silnejšia ako konkurencia,“ podotýka Juraj Janči.

Riziko možno výrazne znížiť v pár krokoch. „V prvom rade by si firmy mali budovali odolné dodávateľské reťazce,“ konštatuje. V niektorých krajinách sa následky inflácie prejavia viac ako v iných. Dôsledky stagflácie môže firma znížiť, ak bude využívať služby v menej rizikových krajinách. „Dodávateľské reťazce môže posilniť aj tak, že v nich zníži počet krokov alebo zlepší ich prehľadnosť,“ vysvetľuje odborník. Druhým krokom je zafixovanie dodávateľských cien. „Odhaduje sa, že ceny budú v krátkodobom a strednodobom horizonte ešte rásť. Riešením je zafixovať ceny na úrovni, s ktorou bude firma spokojná, aj keď ostatné ceny významne porastú,“ dodáva. Napokon, dôležité je aj vyjednanie zmluvy. „Firmy často zanedbávajú vyjednávanie a namiesto toho sa sústredia na iné časti svojho podnikania. Vnímame to ako zmeškanú príležitosť zlepšiť svoju ziskovosť,“ konštatuje Juraj Janči.

Pred poklesom zrýchlite

Recesia môže ohroziť aj tie najväčšie a najzabezpečenejšie firmy, no zároveň môže priniesť množstvo príležitostí. Kým konkurencia utlmí prevádzku, vy môžete prebrať ich zákazníkov. „Hoci počas obdobia ekonomického útlmu zlyhá podľa štatistík o 89 % firiem viac, zároveň vynikne 47 % nových hviezd,“ hovorí Juraj Janči. Prvým krokom k úspechu by malo byť objektívne a na dátach založené zhodnotenie pozície vašej firmy na trhu oproti jej finančnej sile. „Dôležité je tiež nastavenie strategickej pozície, trhový podiel, produktové portfólio vs. konkurencia, zákaznícka vernosť a eliminácia ohrozenia odvetvia recesiou,“ vypočítava.

Sústreďte sa preto na core biznis a investujte najmä do svojho rastu. „V prvom rade audit výdavkov skúsenými špecialistami môže odhaliť míňanie na nepodstatné veci. Uvoľnený kapitál následne možno presunúť na nástroje rastu podnikania, napríklad na reklamu či marketing,“ radí Juraj Janči. Podľa Harvard Business Review sa po predchádzajúcich recesiách najlepšie spamätali firmy, ktoré nešetrili na marketingu. V mnohých prípadoch marketingový rozpočet dokonca navýšili.

Zvýšte efektívnosť

Dôležité je tiež optimalizovať pracovný kapitál. „Nepredané skladové zásoby môžu firmu stáť peniaze a ako sa hovorí, „cash is king“. Sústreďte sa na uvoľnenie hotovosti prostredníctvom znižovania stavu zásob a ich optimalizácie na zmenený workflow,“ konštatuje odborník.

Zvýšiť efektívnosť možno aj prostredníctvom správneho manažmentu zariadení. „Často firmy upozorňujeme na to, že úspory môžu byť priamo pod nosom – zbytočne otvorené okná pri zapnutom kúrení, bežiaci dopravný pás počas obedovej prestávky a pod., to všetko je plytvanie prostriedkami, ktoré môžu priniesť nemalú úsporu,“ konštatuje Juraj Janči. Aj presun časti pracovníkov v administratíve na model práce z domu môže podľa Global Workplace Analytics ušetriť firme v priemere až 8-tisíc eur ročne. V úsporách je zahrnutá aj vyššia produktivita, znížený počet absencií a nižšia fluktuácia zamestnancov.

Pre firmu sú dôležití aj lojálni zákazníci. Možno máte uvítaciu ponuku pre nových zákazníkov, no v zložitej dobe by ste mali oceniť najmä tých existujúcich. A vždy byť úprimní. Na príplatky budú reagovať lepšie, ak o nich hovoríte vopred.

Prejdite na udržateľné obstarávanie

Až 81 % spotrebiteľov podľa portálu Recyclinglives radšej nakupuje produkty alebo služby od udržateľných značiek. Na to by ste mali myslieť pri plánovaní stratégie obstarávania. „Priemerná firma minie na uskladňovanie, likvidáciu a platbu za odpad, ktorý vyprodukuje, 4 % až 10 % ročného obratu. Keď firmy realizujú udržateľné korporátne postupy, môžu príjmy z predajov stúpnuť až o 20 %,“ hovorí Juraj Janči. Lineárny dodávateľský reťazec vytvára množstvo odpadu a firmy sú ohrozené aj nestabilitou cien komodít. Mnohé preto prechádzajú na cirkulárne dodávateľské reťazce, ktoré firmu chránia pred nepredvídateľnými vysokými cenami komodít a výrazne znižujú množstvo odpadu. „Firmám, ktoré ešte nie sú pripravené zaviesť cirkulárny dodávateľský reťazec alebo sa pre jej typ podnikania nehodia, radíme možnosti, ako optimalizovať procesy, prípadne ako odpad predať,“ podotýka.

Spotreba energie stojí firmy tiež významné čiastky. Pre človeka zvonka je odpoveď jednoduchá: inštalujte veľkorozmerné solárne panely, energeticky efektívne osvetlenie a zemné tepelné čerpadlá. Tieto projekty však majú vysoké vstupné náklady a dlhú návratnosť. Solárnym panelom napríklad trvá približne rok a pol, kým vyvážia emisie, ktoré vzniknú pri ich výrobe a ďalších šesť rokov, kým sa splatí ich obstarávacia cena. Nie všetky zelené technológie sú pritom vhodné pre dané podnikanie. Ak si vezmeme solárne panely a továreň, ktorá beží nepretržite a najproduktívnejšia je v noci, alebo nemocnicu, ktorá je najrušnejšia počas večerov, tak inštalácia panelov nemusí znížiť náklady na energie, ani emisie. Dokonca ich môže zvýšiť. „Hĺbková revízia zariadení firiem nám tiež pomáha znovu nastaviť procesy a optimalizovať náklady. Aj jednoduchá prechádzka skladom môže odhaliť príležitosti napríklad na inštaláciu pohybových senzorov, či zvýrazniť zmeny správania, ktoré môžu ušetriť tisíce eur. Vždy sa dajú nájsť možnosti, ako firmu pripraviť na zmenené podmienky a nájsť riešenie rastu aj v zmenenom prostredí,“ dodáva odborník ERA.