Slovenský zahraničný obchod sa po štyroch deficitných mesiacoch dostal vo februári 2023 znovu do prebytku. Vo februári sa vyviezol tovar za 9,035 mld. EUR a import dosiahol 8,85 mld. EUR. Pozitívny rozdiel medzi vývozom a dovozom je teda zhruba 185 mil. EUR, čo je prvý prebytok od októbra minulého roka. V rovnakom mesiaci, teda vo februári, zaznamenali štatistici posledný prebytok pred dvoma rokmi (február 2021 na úrovni cca 500 mil. EUR). Ide teda o veľmi pozitívnu správu. A to to aj vďaka pokračujúcej akcelerácii vývozu a zároveň spomalenia tempa dovozu. Februárové medziročné tempo vývozu bolo +10,7% Y/Y po tom, čo v januári vzrástol o +10,1% Y/Y. Dovoz naopak spomalil na +5,8% Y/Y (v januári +8,1%). Tempo rastu exportu tak predbieha tempo rastu vývozu a v druhom kalendárnom mesiaci roka tak konečne prispel k prebytku zahraničného obchodu.

Čo vyvážame a dovážame (tovarová štruktúra)

Z tovarového hľadiska k tomu prispel najmä vyšší export automobilov a zlepšenie obchodno-tovarovej bilancie s minerálnymi palivami. Stroje a prepravné zariadenia, kam patria aj automobily, zaznamenal medziročný rast vývozu o takmer +22%. Pod lepšiu bilanciu zahraničného obchodu sa podpísal aj pokles hodnoty dovozu minerálnych palív vrátane ropy a plynu, pod čo sa zrejme podpísal značný pokles cien energetických komodít v posledných mesiacoch. Slovensko a EU aj vďaka efektívnej spoločnej kooperácii prežili napokon zimu bez väčších problémov. A to sa prejavilo aj na aktuálnom stave zásobníkov plynu a následne na prudkom poklese jeho cien. Napríklad cena ročného kontraktu plynu v bode TTF v Holandsku sa nedávno dostala na najnižšiu úroveň od konca januára 2022. Cena mesačného kontraktu plynu spadla dokonca na najnižšiu hodnotu od júla 2021. Spoločné úsilie európskych krajín sa tak prejavuje aj na konkrétnych výsledkoch našej zahraničnoobchodnej bilancie. Veľmi pozitívnou správou, pre Slovensko ako automobilovú veľmoc, je predovšetkým reštart a akcelerácia vývozu automobilov.

Najviac obchodujeme s krajinami … (teritoriálna štruktúra)

Do členských štátov EÚ smerovalo viac ako 77% celkového vývozu a 66% všetkého dovozu!

Pre Slovensko ako malú otvorenú ekonomiku, ktorej súčet exportu a importu presahuje 200% HDP je preto životne dôležité byť súčasťou tohto 450 miliónového trhu (obyvateľstvo).

Tempo rast exportu opäť preskočilo tempo importu … vďaka exportu áut a poklesu cien plynu

(medziročne v %)

Zahraničný obchodu je opäť v prebytku a rast exportu preskočil rast importu

Zdroj: ŠÚ SR, Bloomberg

Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB