Článok bol aktualizovaný o stanovisko Uniqa DSS

Národná banka Slovenska (NBS) udelila spoločnosti Uniqa DDS pokutu vo výške 20-tisíc eur. Spoločnosť, ktorá ponúka sporenie v treťom dôchodkovom pilieri, ju musí zaplatiť za to, že podľa NBS poskytla klientom „nepravdivé a zavádzajúce informácie o prognózach dôchodkových dávok doplnkového dôchodkového sporenia.“

Uniqa DSS sa mala previniť pri informovaní všetkých klientov indexového globálneho fondu, globálneho akciového fondu a príspevkového fondu. Nepravdivé informácia mala Uniqa DSS poskytnúť klientom vo výpise z osobného účtu za rok 2021.

Súčasťou tohto výpisu bola aj prognóza dôchodkových dávok. A práve pri ich výpočte mala Uniqa DSS pochybiť. Podľa NBS spoločnosť zle vyrátala prognózu nasporenej sumy ako aj predpokladaný mesačný dôchodok.

Podľa centrálnej banky jednou z príčin nesprávneho výpočtu bolo, že Uniqa DSS pri výpočte použila nesprávnu hodnotu mesačnej indexácie, ktorá sa odvíja od priemerného navýšenia príspevkov, ktoré klienti platia. Uniqa DSS mala pri výpočte použiť vzorec, ktorý síce vychádzal z opatrenia ministerstva práce, ale toto opatrenie bolo v čase výpočtu prognóz za rok 2021 neúčinné.

K chybe malo prísť aj preto, že Uniqa DSS zle vypočítala budúce zhodnotenie príspevkov. Firma podľa NBS takisto do výpočtov nezahrnula ostatné ročné náklady, ktoré sa hradia z majetku fondu.

„V tomto prípade išlo o technickú chybu, ktorá mohla spôsobiť v určitých prípadoch nesprávne vypočítanú hodnotu prognózovaného dôchodku. Chyba sa týkala iba výpočtu prognózovaných dôchodkov a klientom nevznikla žiadna škoda,“ uviedla hovorkyňa Uniqa DSS Beáta Lipšicová. Spoločnosť podľa nej poslala po dohode s NBS ospravedlnenie ako aj informáciu so správnymi údajmi.

„Na odstránení chyby sme spolupracovali intenzívne spolu s NBS a následne sme rozšírili svoje kontrolné mechanizmy tak, aby sa podobná technická chyba už neopakovala,“ hovorí B. Lipšicová.

Centrálna banka o pokute rozhodla v prvostupňovom konaní ešte na konci minulého roku. Keďže Uniqa DSS proti nemu nepodala rozklad, prvostupňové rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. B. Lipšicová vraví, že rozklad nepodávali preto, lebo si uznali chybu. Pokutu podľa nej obratom zaplatili.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: