Kým niektoré ročníky ľudí odchádzajú do dôchodku ešte podľa vopred pripravenej tabuľky, mladším ľuďom sa už odchod do penzie bude pomaly zvyšovať. Zariadila to dôchodková reforma bývalej vlády, ktorá zrušila dôchodkový strop na úrovni 64 rokov. Ten sa bude týkať len budúcich penzistov narodených v roku 1966 a skôr. Mladší ľudia pôjdu do penzie podľa toho, aká bude v krajine stredná dĺžka dožitia. Aj nový dôchodkový vek sa znižuje o šesť mesiacov za každé vychované dieťa. Klesnúť môže maximálne o jeden a pol roka.


Nový dôchodkový vek podľa automatického rastu zastihne ročníky ľudí narodených od roku 1967. „Dôchodkový vek ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom ministerstvo práce na päť rokov dopredu. Prvýkrát sa tak stane v roku 2024 a ustanoví sa dôchodkový vek poistencov narodených v roku 1967,“ uvádza Sociálna poisťovňa. Zložitý výpočet, pomocou ktorého sa bude určovať nový dôchodkový vek, je popísaný v novele zákona o sociálnom poistení. Predbežne platí, že dôchodkový vek pre ľudí narodených v roku 1967 sa zvýši presne o jeden mesiac.

Exminister práce Jozef Mihál ešte v roku 2022 popísal, ako sa bude rast počítať. Pre ročník 1967 sa bude skúmať hodnota strednej dĺžky života v rokoch 2009 až 2020, pričom sa toto rozpätie rozdelí na sedem samostatných päť rokov trvajúcich referenčných období. V každom z nich sa potom skúma zmena strednej dĺžky života. „Napríklad v referenčnom období 2015-2020 sa zoberie údaj o strednej dĺžke života v referenčnom veku (teda vo veku 64 rokov) zistený štatistickým úradom v roku 2020, od neho sa odpočíta údaj o strednej dĺžke života zistený v roku 2015 a výsledok sa vydelí číslom päť,“ vysvetlil J. Mihál.


Z týchto výsledkov všetkých sedem referenčných období sa potom vezme presný stred. „A to je hodnota 0,163. To znamená, že dôchodkový vek ľudí narodených v roku 1967 bude o 0,163 roka (čo je zaokrúhlene 1 mesiac) vyšší, ako dôchodkový vek ľudí narodených v roku 1966 (ten zostáva 64 rokov),“ tvrdil J. Mihál. To v praxi znamená, že ľudia bez detí narodení v roku 1967 pôjdu do penzie vo veku 64 rokov a jeden mesiac. 

Nový dôchodkový vek
Aj nový dôchodkový vek sa znižuje o šesť mesiacov za každé vychované dieťa (Ilustračné foto: Freepik/nový dôchodkový vek)

Kto môže ísť do penzie v roku 2024

Kým v vlani mohli odísť do dôchodku bezdetní muži či ženy vo veku 63 rokov, dôchodkový vek v roku 2024 sa predĺžil o dva mesiace. V minulom roku sa ľuďom pri žiadosti o penziu stačilo riadiť dátumom ich narodenia. To znamená, že ak sa niekto narodil napríklad v novembri 1960, do dôchodku mohol odísť v novembri minulého roka. Dôchodkový vek ešte mohol dosiahnuť aj mladší človek za predpokladu, že vychoval dieťa.

Pravidlom veku a rovnakého mesiaca narodenia sa už nemôžu riadiť ľudia, ktorí plánujú odchod do penzie v roku 2024. Dôchodkový vek totiž pri bezdetných ženách a mužoch dosiahne úroveň 63 rokov a dva mesiace. Keď sa niekto narodil napríklad hneď v januári roku 1961, nárok na odchod do penzie mu vznikne až v marci 2024. Ak niekto narodený v rovnaký deň a rok vychoval jedno dieťa, žiadosť o penziu môže posielať už v septembri minulého roka.

Opäť platí, že dôchodkový vek v roku 2024 môže dosiahnuť aj mladší človek, ktorý má deti. Napríklad žena narodená na začiatku roka 1962, ktorá vychovala dve deti, môže do penzie odísť už v máji. Ľudia si môžu svoj dôchodkový vek overiť vždy vo všeobecnej tabuľke.

Ženy majú prednosť

Prednosť pre uplatňovanie výchovy detí v dôchodkovom veku majú ženy. Môže nastať aj situácia, kedy bude mať právo na skorší odchod do penzie muž. Sociálna poisťovňa to pri výpočte urobí len vtedy, ak výchovu nie je možné zohľadniť žene. Napríklad z dôvodu smrti ženy pred dosiahnutím dôchodkového veku. Ak napríklad súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, berie sa to ako starostlivosť v plnom rozsahu pre oboch. Výchova toho istého dieťaťa sa zohľadní len raz a jednému penzistovi.

Pre prípady, kedy si výchovu pri znížení dôchodkového veku uplatňuje muž, je v zákone ďalšia tabuľka. Dôchodkový vek v roku 2024 dosiahnu napríklad muži s jedným dieťaťom, ktorí sa narodili v máji 1961. Do penzie môžu otcovia z príkladu odísť už v januári. V prípade, že sa muž narodil napríklad v januári roku 1962 a vychoval dve deti, do penzie môže odísť v máji. Ak bude platiť rovnaký dátum narodenia u muža narodeného v roku 1962, ktorý vychoval tri deti, nárok na odchod do penzie mu vznikol už vlani v septembri.

Ešte ďalších viac ako sedem rokov budú ľudia narodený pred rokom 1966 do penzie odchádzať podľa stanovenej tabuľky, najneskôr však vo veku 64 rokov. Poslední bezdetní ľudia budú podľa tabuľky odchádzať do penzie v roku 2030.