Od augusta tohto roka sa budú prepočítavať invalidné dôchodky a nárok splní väčšia skupina osôb. Prepočet bude mať za následok aj zvýšenie invalidných dôchodkov. Vyplýva to z parlamentom schválenej vládnej novely zákona o sociálnom poistení, ktorá zmení percentuálnu mieru poklesu schopnosti pracovať pri zdravotnom postihnutí. Zmeny tak budú mať vplyv na uznanie invalidity, nároku na invalidný dôchodok a tiež jeho výšku. Penzistom, ktorí ho už pri niektorých ochoreniach poberajú, sa môže zvýšiť mesačná suma penzie.


Podľa ministerstva práce je hlavným zámerom novely, aby sa všetky ochorenia posudzovali na účely invalidity podľa najnovších poznatkov medicíny založených na dôkazoch a úprava percentuálnej miery schopnosti presne zodpovedala závažnosti poškodenia zdravia. Ministerstvo si od zmien sľubuje aj to, že sa do posudzovania zaradí širší okruh skupín ochorení. Na novele totiž spolupracovali posudkoví lekári sociálneho poistenia, odborníci ministerstva zdravotníctva či špecialisti z medicínskych odborov.

V zákone sa tak pri invalidných dôchodkoch menila len príloha, ktorá obsahuje percentuálnu mieru poklesu schopnosti pracovať pri jednotlivých ochoreniach. Zmena percent sa bude týkať napríklad ľudí so zníženou imunitou, zväčšenou slezinou či s výrazne zníženou výkonnosťou organizmu v sústavnej hematologickej liečbe. Kým v súčasnosti je pri nich miera poklesu schopnosti pracovať 60 až 70 percent, po novom by to malo byť 60 až 75 percent. To znamená, že budú dostávať aj vyššiu penziu. Na zoznam pri hodnotení miery invalidity pribudli aj niektoré nové ochorenia.

Zvýšenie invalidných dôchodkov od augusta

Percentuálna miera je po zmenách vyššia v prípade 24 položiek v rámci kategórie do 70 percent a ovplyvní približne 5 300 invalidných dôchodcov. V priemere si k dôchodku mesačne poberatelia čiastočného invalidného dôchodku prilepšia o vyše 22 eur. Prepočet invalidného dôchodku automaticky spôsobí, že niektorí penzisti už nebudú v kategórii invalidity do 70 percent, ale presunú sa do kategórie nad 70 percent. Dotkne sa to zhruba 73 chorôb a 16 100 súčasných poberateľov. Ich dôchodok sa mesačne zvýši v priemere o 182 eur.

Novela zákona o sociálnom poistení zároveň predpokladá nárast novopriznaných invalidných dôchodkov. Ročne by malo pribudnúť o 476 nových poberateľov čiastočného invalidného dôchodku. Ich dôchodok by mal byť podľa odhadov na úrovni približne 240 eur mesačne. Po zmenách by malo ročne pribudnúť aj 1 436 poberateľov plného invalidného dôchodku. V ich prípade má byť priemerná suma na úrovni približne 247 eur mesačne.

Zvýšenie invalidných dôchodkov
Prepočet spôsobí aj zvýšenie invalidných dôchodkov (Ilustračné foto: Freepik)

Sociálna poisťovňa bude mať teraz dva roky na to, aby rozhodla o všetkých invalidných dôchodkoch, ktorých sa úprava percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť dotkne. Niektoré invalidné penzie sa preto nemusia zmeniť hneď od augusta. Podľa odhadov by mala poisťovňa do konca roka stihnúť urobiť prepočet invalidného dôchodku v 25 percentách všetkých prípadov. V roku 2024 má byť prehodnotených 50 percent a o rok neskôr zvyšok.

Dôchodky sa zvýšia aj od júla

Zvýšenie invalidných dôchodkov prebieha aj od júla. Dôvodom je mimoriadna valorizácia, ktorá sa týka aj invalidných penzistov. Dôchodkové dávky sa zvyšujú o 10,6 percenta. Júlové zvýšenie invalidných dôchodkov má aj v tomto prípade na starosti Sociálna poisťovňa, ktorá to urobí automaticky. Dôchodcovia ju tak o nič žiadať nemusia.

Dôchodky vo zvýšenej sume budú prvýkrát vyplatené až v auguste tohto roka, ale zvýšené budú spätne od júla. Niektorým penzistom sa môže dôchodok zvyšovať aj neskôr.

Na Slovensku bolo na konci mája tohto roka 222 654 invalidných dôchodcov. Priemerný čiastočný invalidný dôchodok je vo výške 260,31 eura a priemerný plný invalidný dôchodok v sume 472,36 eura mesačne. Od júla sa tak tieto priemerné sumy zvýšia o 27,69 eura a 50,14 eura mesačne.

Výška invalidného dôchodku sa tiež postupne vzďaľuje priemernej mzde. Zatiaľ čo invalidný dôchodok v roku 2020 tvoril 45 percent z priemernej čistej mzdy, v roku 2022 to už bolo len 42 percent.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: