Percentuálna miera poklesu schopnosti pracovať sa bude pri niektorých ochoreniach prehodnocovať. Prepočet invalidného dôchodku navrhuje ministerstvo práce. Novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá s úpravami počíta, už v polovici februára schválila aj vláda. Zmeny budú mať vplyv na uznanie invalidity, nároku na invalidný dôchodok a tiež jeho výšku. Penzistom, ktorí už invalidný dôchodok pri niektorých ochoreniach poberajú, sa môže zvýšiť penzia.


Ministerstvo práce chce upraviť mieru poklesu schopnosti pracovať na základe najnovších medicínskych poznatkov tak, aby zodpovedala závažnosti poškodenia zdravia. Na zoznam pri hodnotení miery invalidity by mali pribudnúť aj niektoré nové ochorenia. Podľa rezortu sa na tom podieľala pracovná skupina zložená z posudkových lekárov sociálneho poistenia v spolupráci s hlavnými odborníkmi ministerstva zdravotníctva a inými špecialistami z príslušných medicínskych odborov.

„Cieľom návrhu zákona je aktualizovanie prílohy upravujúcej percentuálnu mieru poklesu zárobkovej činnosti podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov na účely invalidity ako jednej z podmienok nároku na invalidný dôchodok a pre stanovenie výšky invalidného dôchodku,“ vysvetľujú legislatívci ministerstva práce v návrhu novely. Vláda sa k úprave prílohy zaviazala aj v zozname legislatívnych úloh a v programe na zlepšenie životných podmienok ľudí so zdravotným postihnutím.


Novela prílohy zákona má prispieť aj k lepšej komunikácii medzi posudkovými a odbornými lekármi, ktorých nálezy sú potom predkladané hodnotení invalidity.

Niektorí invalidní penzisti si prilepšia

Ministerstvo predpokladá, že percentuálna miera poklesu schopnosti pracovať bude vyššia v prípade 24 položiek v rámci kategórie do 70 percent a ovplyvní približne 5 300 invalidných dôchodcov. Prepočet invalidného dôchodku týmto ľuďom zabezpečí rast penzie v priemere o 22,60 eura. Ide o zhruba desať percent z priemernej sumy invalidného dôchodku do 70 percent. Pri výpočte sa vychádzalo zo štatistických údajov z konca decembra 2021.

Prepočet invalidného dôchodku automaticky spôsobí, že niektorí penzisti už nebudú v kategórii invalidity do 70 percent, ale presunú sa do kategórie nad 70-percentný pokles schopnosti pracovať. Podľa návrhu sa to dotkne 73 chorôb, čo predstavuje niečo málo cez 11 percent z celkového počtu všetkých položiek. „Z celkového počtu vyplácaných invalidných dôchodkov do 70 percent preto Sociálna poisťovňa predpokladá počet dotknutých osôb na úrovni približne 16 100 prípadov. Priemerné zvýšenie dôchodku u tejto skupiny osôb odhaduje Sociálna poisťovňa na úrovni 182,60 eura,“ predpovedá ministerstvo práce.

prepočet invalidného dôchodku
Prepočet invalidného dôchodku by mohol viacerých ľuďom k vyšším dôchodkom. (Ilustračné foto: Freepik)

Zmena zákona by tiež mala ročne priniesť aj viac novopriznaných invalidných dôchodkov. V kategórii do 70 percent by ich malo ročne pribudnúť takmer 500 a v rámci kategórie nad 70 percent ich pribudne vyše 1 400 za rok. Priemernú mesačná sumu invalidného dôchodku ministerstvo odhaduje na úrovni 240,70 eura v prípade dôchodkov do 70 percent. V prípade dôchodkov nad 70 percent má byť priemerná suma 247,50 eura mesačne.

Sociálna poisťovňa by mala robiť prepočet invalidného dôchodku v priebehu dvoch rokov a v rámci kontrolných lekárskych prehliadok. „Ak nebola určená kontrolná lekárska prehliadka, Sociálna poisťovňa po identifikácií týchto poberateľov invalidného dôchodku posúdi trvanie invalidity ex offo,“ navrhuje ministerstvo práce. Inak povedané, termín posúdenia trvania invalidity určí Sociálna poisťovňa z úradnej moci.

Príloha obsahuje zoznam s chorobami a percentami poklesu. Zmena percent sa bude týkať napríklad ľudí so zníženou imunitou, zväčšenou slezinou či s výrazne zníženou výkonnosťou organizmu v sústavnej hematologickej liečbe. Kým v súčasnosti je pri nich miera poklesu schopnosti pracovať 60 až 70 percent, po novom by to malo byť 60 až 75 percent. Napríklad pri stredne ťažkých formách neurotických porúch sa pokles zmení zo súčasných 15 až 20 percent na 15 až 25 percent.

Prepočet invalidného dôchodku bude stáť milióny

Návrh síce už prešiel vládou, schváliť ho musí aj parlament a následne podpísať prezidentka Zuzana Čaputová. V takom prípade by mala novela nadobudnúť účinnosť v júli tohto roka. Podľa odhadov by mala Sociálna poisťovňa od leta do konca roka stihnúť urobiť prepočet invalidného dôchodku v 25 percentách všetkých prípadov. V roku 2024 má byť prehodnotených 50 percent všetkých prípadov a o rok neskôr zvyšok prípadov.

„Celkovo Sociálna poisťovňa predpokladá, že bude musieť prehodnotiť približne 21 400 poberateľov invalidného dôchodku. Na základe uvedeného predpokladáme vplyvom úpravy prílohy zvýšenie výdavkov Sociálnej poisťovne v tomto roku na úrovni zhruba 5,4 milióna eur, v roku 2024 na úrovni približne 47,2 milióna eur a v roku 2025 na úrovni zhruba 70,2 milióna eur,“ predpokladá ministerstvo práce.

Okrem toho sa bude musieť navyšovať aj štátny rozpočet. Prostredníctvom neho sú totiž financované aj takzvané invalidné dôchodky z mladosti. V tomto roku bude ministerstvo potrebovať zhruba 500-tisíc eur navyše, o rok neskôr zhruba 4,2 milióna eur a v roku 2025 vyše šesť miliónov eur.

Prepočet invalidného dôchodku sa okrem toho dotkne aj takzvaných trinástych penzií. Paradoxne nastane situácia, kedy sa penzistom, ktorým štát zvýši invalidný dôchodok, zníži suma trinásteho dôchodku. Jeho výška sa totiž počíta z výšky poberanej penzie. V zásade platí, že čím vyšší dôchodok niekto poberá, tým menšia je trinásta penzia.

Predpokladá sa, že menšiu trinástu penziu takto dostane zhruba 21-tisíc invalidných dôchodcov. „Naopak, pozitívne ovplyvnení budú invalidní dôchodcovia, ktorým v dôsledku zmeny prílohy vznikne nárok na invalidný dôchodok a tým aj nárok na sumu 13. dôchodku,“ predpokladajú legislatívci. Podľa predpokladov by ich malo byť v tomto roku približne tisíc.