Ministerstvo financií je presvedčené, že zavedenie bankovej dane nemuselo konzultovať s Európskou centrálnou bankou. „Ministerstvo financií SR v prípade bankovej dane neporušilo žiadne pravidlá o povinnosti konzultácie daného opatrenia s Európskou centrálnou bankou (ECB), pretože na konzultáciu MF SR nevidí žiaden dôvod,“ uviedlo ministerstvo vo svojom stanovisku.

Denník E včera informoval, že bankový odvod by mohol byť neplatný, keďže vláda ho pred zavedením nekonzultovala s ECB. Podľa pravidiel EÚ je potrebné závažné zmeny zákonov, ktoré sa týkajú bánk, prerokovať s ECB. Vláda síce jej pripomienky nemusí akceptovať, ale táto konzultácia je povinná.

Ministerstvo financií teraz tvrdí, že na ECB sa musí obrátiť iba v prípadoch, ktoré sú uvedené v Príručke pre konzultácie vnútroštátnych orgánov s ECB. Žiadna z podmienok, ktoré táto príručka vymenúva, podľa ministerstva nebola v tomto prípade splnená.

Medzi týmito podmienkami je aj povinnosť konzultovať zmenu pravidiel platných pre finančné inštitúcie, pokiaľ podstatne ovplyvňujú stabilitu finančných inštitúcií a trhy. Podľa ministerstva sa to zavedenia bankovej dane netýka. „MF SR zároveň pripomína, že banková daň neohrozuje finančnú stabilitu finančných inštitúcií, nakoľko jej zavedenie bude znamenať, že sa bankový sektor dostane v ziskovosti na úroveň rekordného roka 2022. MF SR navyše nemá žiadne upozornenie ohľadom stability bánk a finančného trhu ani od Národnej banky Slovenska,“ uviedlo ministerstvo.

Ak by súd rozhodol, že slovenská vláda mala zavedenie bankovej dane konzultovať s ECB, mohol by v krajom prípade vyhlásiť celú bankovú daň za neplatnú. Podľa príručky, na ktorú sa odvoláva aj ministerstvo financií, Súdny dvor EÚ už viackrát rozhodol o tom, že zákon, ktorý bol prijatý bez predchádzajúcej konzultácie, je voči jednotlivcom nevynútiteľný.

Podľa ministerstva nie je zavedenie novej bankovej dane možné porovnávať s v minulosti zavedeným bankovým odvodom. Ministerstvo tvrdí, že o dve rozdielne opatrenia. „V prípade bankovej dane ECB nemá kompetenciu vstupovať do rozhodnutí národných daňovo-legislatívnych rozhodnutí Slovenskej republiky. Ide o formu priameho zdanenia bánk, kde je základom výsledok hospodárenia,“ uviedlo ministerstvo.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: