Minimálna mzda na Slovensku 2023

Príplatky za prácu v roku 2023

Príplatok za:Suma/výpočet (nepravidelná práca)Znížená suma (pravidelná práca)
sobotu2,01 eura1,81 eura
nedeľu4,02 eura3,62 eura
nočnú (nerizikové povolanie)1,61 eura1,41 eura
nočnú (rizikové povolanie)2,01 euranemôže sa znížiť
sviatok (zamestnanec)100 % priemernej mzdy zamestnancanemôže sa znížiť
sviatok (dohodár)4,023 euranemôže sa znížiť
Príplatok za nadčas (nerizikové povolanie)25 % priemernej mzdy zamestnancanemôže sa znížiť
Príplatok za nadčas (rizikové povolanie)35 % priemernej mzdy zamestnancanemôže sa znížiť
Príplatok za sťažený výkon práce0,80 euranemôže sa znížiť
Príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska0,80 euranemôže sa znížiť
Príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracoviskuVýške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej vo výške 4,023 euranemôže sa znížiť
*Príplatky za prácu od 1. júna 2023 podľa hodinovej minimálnej mzdy (minimálna mzda na Slovensku).

Ak zamestnanec pracuje aj počas víkendu, cez noc alebo počas sviatku, patrí mu takzvaný príplatok za prácu. Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej sto percent jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na víkend.

Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie v sume 2,01 eura, za prácu v nedeľu v sume 4,02 eura, za nočnú prácu v sume 1,61 eura, a ak ide o rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie ku mzde v sume 2,01 eura. Suma sa potom mení podľa toho, či ide o pravidelnú alebo nepravidelnú prácu.