Ak niekto žiada o hypotéku, jednou z podmienok jej schválenia je uzatvorenie poistenia na nehnuteľnosť, ktorou sa sa za úver ručí. Banka sa takto chráni pre prípad, že nehnuteľnosť bude poškodená či zničená. Pri hypotékach sa okrem toho uzatvára aj poistenie schopnosti splácať úver. Táto poistka nie je povinná. Poisťovne ju často predávajú priamo cez banky. Tie ho ponúkajú rovno k hypotéke a klienti, ktorí si toto poistenie uzatvoria priamo v banke, môžu získať nižšiu úrokovú sadzbu. Takéto poistenie sa nazýva aj bankopoistenie a odborníci ho spravidla ľuďom neodporúčajú.

Poistenie úveru slúži na to, aby dlžník v prípade choroby či úrazu zvládol splácať hypotéku. Základný problém pri bankopoistení je v tom, že už je vopred nastavené, pokrýva len vymedzené riziká a v prípade refinancovania úveru toto poistenie zväčša zanikne. Na druhej strane samostatne nastavené životné poistenie si môže každý vyskladať podľa potrieb. A keď si dlžník svoj úver prenesie do inej banky, jeho pôvodné poistenie zostane naďalej funkčné.

Senior analytik zo spoločnosti Brokeria Ivan Kahanec vysvetľuje, že bankopoistenie uzatvárajú klienti priamo v banke spolu s úverom a v niektorých prípadoch je aj súčasťou úverovej zmluvy. „Jeho princípom je, že klient platí poistenie, ktoré v princípe chráni banku. Ak by klient zomrel, stal sa plne invalidným alebo bol na práceneschopný, poisťovňa by priamo banke plnila. Či už jednorazovo v prípade smrti a invalidity, alebo by zaplatila dohodnutý počet mesačných splátok. To v praxi znamená, že klient nemá kontrolu nad poistným plnením a nemôže sa sám rozhodnúť, ako s peniazmi naloží,“ vraví I. Kahanec.

Radoslav Trubiansky zo spoločnosti Arise pripomína, že bankopoistenie sa môže niekomu oplatiť v kombinácii s hypotékou, lebo vďaka tomu dostane lepšiu úrokovú sadzbu. „Tak isto je výhodou vek klienta, ktorý sa nerieši pri vstupe do tohto produktu, tým pádom môže byť lepšia cena poistného. Najväčší rozdiel je v poistnom plnení, a to v zmysle komu je vyplatené. Pri bankovom poistení ide plnenie priamo na splatenie úveru. Pri samostatne nastavenej životnej poistke ide plnenie priamo klientovi alebo oprávnenej osobe v prípade smrti,“ vysvetľuje R. Trubiansky.

Bankopoistenie verzus životné poistenie

Bankopoistenie má oproti klasickému životnému poisteniu zväčša užší rozsah rizík, ktoré si klient môže poistiť. Spravidla sa jedná o poistenie smrti, práceneschopnosti, invalidity a nezamestnanosti. Poistenie z banky býva vo väčšine prípadov nastavené ako komplexný balík. To v praxi znamená, že si tak nemožno zvoliť ľubovoľnú kombináciu rizík a je nutné akceptovať podmienky, ktoré takýto balík ponúka. Kľúčovým rozdielom medzi bankopoistením a samostatnou životnou poistkou je teda v tom, že pri samostatnej zmluve má každý plnú kontrolu nad zmluvou, nad jej nastavením a prípadným poistným plnením.

Ak kryje úver samostatná životná poistka, funguje to tak, že klient alebo dvojica klientov sú poistení na celú výšku hypotéky a poistná suma postupne klesá. Zároveň platí, že ak jeden z klientov zomrie, stane sa invalidným alebo mu diagnostikujú závažné ochorenie, poisťovňa vyplatí aktuálnu výšku poistnej sumy a pripoistenie zanikne. Poistná suma týchto pripoistení zároveň klesá lineárne každý rok. Vo všeobecnosti sa odporúča pri hypotéke krytie kritických chorôb, trvalých následkov v dôsledku úrazu, invalidity a úmrtia. Keď sa jedno z rizík naplní, poisťovňa klientovi vypláca poistnú sumu. V tomto prípade to je nesplatená výška úveru.

bankopoistenie
Bankopoistenie spája služby banky a poisťovne (Ilustrácia: DALL-E)

Na druhej strane pri bankopoistení dostane peniaze banka. „Nie vždy musí byť pre klienta najvýhodnejšie to, že splatí celý úver. Napríklad ak po poistnej udalosti dokáže splácať celý úver alebo jeho časť a zároveň potrebuje peniaze napríklad na prerábku bývania či liečbu. V neposlednom rade je rozdiel v cene poistenia. Bankopoistenie má cenu nastavené jednotne pre všetkých klientov. Pre mladšieho klienta je to tým pádom drahšie, pre staršieho to zase môže byť lacnejšie,“ tvrdí I. Kahanec.

Bankopoistenie kryje dlžníka len počas trvania zmluvy o úvere a po jeho splatení stráca poistnú ochranu. Samostatné životné poistenie je možné si vyskladať a zvoliť si krytie viacerých rizík. Poistná doba pri každom z nich sa nastavuje samostatne. To znamená, že poistenie schopnosti splácať úver môže byť nastavené na dobu splatnosti hypotéky, zvyšné riziká si zase ľudia môžu nastaviť na viac rokov. Napríklad až do dosiahnutia dôchodkového veku. „Ďalším rozdielom je nastavenie poistných súm. Bankopoistenie nastavuje sumu podľa výšky úveru, v životnom poistení je nastavenie poistných súm flexibilné,“ vysvetľuje R. Trubiansky.

Poisťovňu si klient nevyberá

Klient pri bankovom produkte nemá možnosť výberu poisťovne. Môže uzavrieť zmluvu iba prostredníctvom poisťovne, s ktorou banka spolupracuje. Napríklad Slovenská sporiteľňa spolupracuje s poisťovňou Kooperativa. „Klient si môže poistiť riziká smrť, invalidita, práceneschopnosť a strata zamestnania. Poistenie končí splatením úveru,“ ozrejmuje hovorkyňa Kooperativy Silvia Nosková Illášová.

Bankopoistenie obhajuje tým, že umožňuje vybaviť si viacero finančných záležitostí na jednom mieste. „Napríklad, klient si môže okrem poistenia k úveru zároveň poistiť aj zakladanú nehnuteľnosť a domácnosť. Alebo pri otváraní osobného účtu v banke si klient môže priamo dojednať aj celoročné cestovné poistenie pre celú rodinu. Získava tým, okrem poistnej ochrany, aj prístup k informáciám o svojom poistení v aplikácii banky vo svojom mobilnom telefóne. Dostupnosť informácií je v tomto prípade veľmi dôležitá a praktická, napríklad ak sa nachádzate na dovolenke v zahraničí,“ hovorí S. Nosková Illášová.

S bankami spolupracuje viacero ďalších poisťovní. VÚB banka napríklad poisťuje úvery cez Generali. V spolupráci s poisťovňou ponúka osem balíkov poistenia. Ide napríklad o základný balík poistenia, ktorý kryje celý úver pre prípad smrti, invalidity v rozsahu nad 70 percent a pracovnej neschopnosti trvajúcej minimálne 30 dní. Komplexný balík ponúka rovnaké možnosti, ale je v ňom zároveň riziko straty zamestnania s následnou nezamestnanosťou trvajúcou minimálne 30 dní a ošetrovania člena rodiny v trvaní minimálne 30 dní.

Ďalšou poisťovňou, ktorá spolupracuje s bankou, je Uniqa. Klienti si môžu uzatvoriť jej produkty v Tatra banke. Pri úveroch kryje úmrtie, úplnú invaliditu, práceneschopnosť a stratu zamestnania. Poistná suma je stanovená ako percento z výšky úveru. Minimálne to môže byť polovica úveru a najviac jeho celková výška. Poistná suma počas trvania poistenia postupne klesá, ale výška poistného je rovnaká počas celej doby.

ČSOB zase spolupracuje s vlastnou poisťovňou a UniCredit bank predáva produkty Allianz – Slovenskej poisťovne.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: