Dieťa z východného Slovenska sa ťažko zranilo na futbalovom zápase. Keďže išlo o úraz, ktorý si vyžadoval dlhodobú liečbu, jeden z rodičov s ním musel zostať doma. Domácnosť tak zo dňa na deň prišla o jeden príjem. Našťastie svojmu dieťaťu po narodení uzatvorili detské životné poistenie, ktoré im vzniknuté náklady pokrylo. Poistná zmluva totiž zahŕňala aj úrazy. Okrem rizík do nej zahrnuli aj sporenie pre svojho syna.

Detská životná poistka má chrániť príjem domácnosti. Oplatí sa cez ňu aj sporiť?
Inzercia

To, že detské životné poistenie slúži hlavne ako ochrana príjmu rodiny v prípade, keď sa niečo stane dieťaťu, potvrdzuje aj senior analytik spoločnosti Brokeria Ivan Kahanec. Často totiž v takom prípade ostáva jeden z rodičov doma s dieťaťom a stratí príjem. „Rodičia majú viacero možností, ako dieťa poistiť. Napríklad pridať dieťa do svojej zmluvy životného poistenia alebo mu uzatvoriť samostatnú zmluvu. Zároveň majú na výber rizikové poistenie alebo investičné životné poistenie, ktoré zahŕňa aj sporiacu zložku,“ vysvetľuje I. Kahanec.

Napríklad v Komunálnej poisťovni môže byť investičné životné poistenie uzatvorené pre deti od narodenia a môže trvať až do 27. roku ich života. „Poistenie poskytuje dieťaťu poistnú ochranu a zároveň slúži na vytvorenie finančnej rezervy pre jeho budúce potreby. S produktom je možné od 18. roku života čerpať 105 percent hodnoty účtu v prípade, ak dieťa začne študovať na vysokej škole, vstúpi do manželstva alebo si vezme hypotéku na vlastné bývanie. Výhodou detského poistenia Provital Junior je, že nemá takzvané rizikové triedy. To znamená, že až do konca doby poistenia je dieťa chránené detským poistením, ktoré je lacnejšie než poistenie dospelého,“ vraví hovorkyňa Komunálnej poisťovne Viera Puškárová.

Detské životné poistenie sa líši zameraním

Krytie pre deti sa od toho klasického líši hlavne cenou a zameraním. „Pri poistení dieťaťa je spravidla rodič poistníkom a dieťa poisteným. Na trhu existujú aj poistné produkty, v ktorých sú deti dospelého poisteného kryté automaticky v cene. Krytie však nemusí byť dostatočné. Samotné poistenie funguje u detí podobne ako u dospelých. Rozdiel býva v tom, že detské pripoistenia kryjú detské riziká,“ ozrejmuje I. Kahanec.

Detské životné poistenie spravidla obsahuje krytie úrazov a vážnych ochorení, ale môže obsahovať aj krytie rizika smrti. V rámci krytia úrazov si môžu rodičia zvoliť trvalé následky úrazu či denné odškodné za dni liečby úrazu. Pri chorobách je to krytie balíka diagnóz. Taktiež je k dispozícii poistenie hospitalizácie a ďalších rizík. Pri zvolených pripoisteniach sa odporúča nastaviť poistné sumy rovnako ako u rodiča, ktorý by prípadne musel zostať s dieťaťom doma.

Na jednej poistnej zmluve môžu byť spolu s dieťaťom poistení aj rodičia. Tí môžu byť poistení plnohodnotne, tak ako potrebujú. Poisťovne i odborníci tvrdia, že poistenie detí spolu s rodičmi na jednej zmluvy je výhodnejšie. Argumentujú tým, že takéto riešenie je lacnejšie ako samostatná zmluva a po dosiahnutí veku 16 či 18 rokov rokov veku sa môže dieťa poistiť dospelými pripoisteniami. Výhodou je aj jednoduchšia starostlivosť o jednu zmluvu v rodine.

Detské životné poistenie
Detské životné poistenie môže obsahovať aj investičnú zložku (Ilustračné foto: Depositphotos)

Naopak, samostatná zmluva pre detské životné poistenie vo veku dieťaťa okolo 25 rokov skončí a dieťa naďalej už nie je poistené. Ak by malo potom kvôli niečomu zhoršený zdravotný stav, hrozí, že sa už nepoistí, alebo bude zmluva obmedzená.

Rodičia môžu životnú poistku uzatvoriť aj so sporiacou zložkou. Podľa I. Kahanca ide tento typ zmlúv už do úzadia, nakoľko sú na trhu omnoho výhodnejšie spôsoby investovania. „Sporiaca zložka spravidla obsahuje investičný program založený na podielových fondoch. Ide o pomerne drahé investovanie a preto odporúčame investovať do podielových fondov a ETF priamo a nie cez poisťovňu,“ tvrdí analytik.

Čo ponúkajú poisťovne na trhu

Sporenie k životnému poisteniu ponúka viacero poisťovní. Generali napríklad umožňuje dojednať na jednej zmluve dva investičné účty. Ak sa rodine narodí aj druhé dieťa, dá sa dopoistiť už na existujúcej zmluve. Rodičia v nej môžu dieťaťu uzatvoriť úrazové poistenie s krytím trvalých následkov úrazu s progresiou tisíc percent či prémiovú ochrany s plnením do 50-tisíc eur v prípade mimoriadne vážnych úrazov s trvalými následkami. V ponuke je aj poistenie detských závažných ochorení s poistným plnením do 320 percent či poistenie chirurgického zákroku, ktoré kryje aj typické detské operácie, ako je napríklad operácia odstávajúcich uší alebo škúlenie. Na jednej zmluve si s dieťaťom môže rodič poistiť napríklad náhradu straty príjmu.

Investičné detské životné poistenie v Komunálnej poisťovni tvorí takzvaná riziková zložka pre prípad smrti a investičná zložka, v rámci ktorej je možné časť poistného zhodnocovať prostredníctvom podielových fondov. K poisteniu je možné si zvoliť pripoistenia úrazov či chorôb počas celej doby poistenia. Pripoistenia pokrývajú rôzne ľahšie zranenia dieťaťa, ale aj vážne úrazy či kritické choroby. Pripoistenia sú zamerané aj na stratu časti príjmov a zvýšené výdavky na starostlivosť o dieťa. Rodičia si môžu pripoistiť aj prípad polovičného alebo úplného osirotenia dieťaťa v prípade ich smrti.

Allianz zase ponúka dva druhy poistenia pre deti. Prvým je kombinácia poistenia s investovaním do fondov. Hlavné poistenie je pre prípad smrti alebo dožitia. Poistná suma pre prípad smrti je tisíc eur, ale v prípade smrti následkom úrazu je poistená osoba krytá poistnou sumou vo výške desaťnásobku poistného, ktoré klient zaplatí za jeden rok. V rámci poistenia je možné si pripoistiť trvalé následky úrazu, denné odškodné, poistenie kritických chorôb, chirurgického zákroku a podobne. Poistka je určená pre deti do 25. roku veku ich života.

Ďalšou možnosťou v Allianzi je rizikové životné poistenie, ktoré kryje dieťa alebo dospelého. Automaticky je kryté riziko úmrtia, kde si výšku poistnej sumy zvolí klient sám. V rámci poistenia si môže pripoistiť ďalšie riziká ako napríklad trvalé následky úrazu, denné odškodné, kritické choroby a podobne.

Poisťovňa Uniqa má v portfóliu kapitálové detské životné poistenie s tým, že dieťa na konci poistenia vo veku 25 rokov dostane garantovanú poistnú sumu a prípadný vytvorený podiel na zisku. V inom produkte s investičnou zložkou sú k dispozícii prostriedky z investičnej zložky, o použití ktorých rozhoduje len dospelý poistený. Kapitálové detské životné poistenie je nastavené tak, že garantuje vopred dohodnutú finančnú čiastku aj v prípade, že dospelý poistený zomrie. Za zvyšnú dobu do konca poistenia preberie platenie poistného Uniqa a suma sa vyplatí dieťaťu v nezmenenej výške.

Inzercia

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: