Novým členom predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti NN bude Boris Fošnár. S jeho vymenovaním súhlasila Národná banka Slovenska.

Boris Fošnár bol v minulosti podpredsedom predstavenstva Aegon životnej poisťovne a členom predstavenstva Aegon DSS. Koncom roku 2019 sa Aegon DSS zlúčil s NN DSS a od 1. januára 2020 sa zlúčila aj Aegon životná poisťovna s NN poisťovňou.

Boris Fošnár po zlúčení prešiel do NN, kde zastáva pozíciu prevádzkového riaditeľa. Zároveň je aj predsedom správnej rady Nadácie NN ľuďom.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: