Od 20. decembra nastúpil na pozíciu finančného riaditeľa spoločnosti Business Lease Slovakia Marek Volný. Firma bude mať zároveň aj nového obchodného riaditeľa. Od 1. februára sa ním stane Michal Chudík.


Marek Volný prichádza na pozíciu finančného riaditeľa zo spoločnosti A.I.I. Technické služby, kde pôsobil ako výkonný riaditeľ, no dlhoročné skúsenosti má práve z lízingu. Takmer dve desaťročia (1999 – 2017) pôsobil na pozícii finančného riaditeľa v spoločnosti Lease Plan Slovakia a Lease Plan Rus LLC, kde zodpovedal nielen za finančné plánovanie, ale aj manažment pohľadávok, zdolávanie prevádzkových rizík a celkovo rizík trhu. V rokoch 2017 až 2018 pôsobil aj na pozícií výkonného riaditeľa JV Energy.

Michal Chudík sa takmer celý svoj doterajší profesijný život venoval práci v spoločnosti Heineken Slovakia. V rokoch 2009 až 2020 tam prešiel viacerými pozíciami vrátane riadiacich, naposledy ako sales manažér HORECA.

V novom senior manažment tíme bude aj Jana Smoláriková, Team Manager Remarketing & Retail Sales, Vladimir Guštafik, Head of Operations Services, Martina Bauerová, HR Manager a Pavol Mikolaj, Business Process Consultant.