Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) dnes rozhodla o ponechaní miery proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,00 %.


„Proticyklický kapitálový vankúš je jedným z nástrojov, ktoré NBS využíva v boji proti ekonomickým a finančným krízam. Jeho logika je jednoduchá. V dobrých, nekrízových časoch NBS prikáže bankám, aby si vytvárali ochranný vankúš vo forme kapitálu, ktorý môžu banky použiť, keď sa situácia v ekonomike zhorší,“ uviedla NBS.

Centrálna banka postupne znížila od začiatku pandémie proticyklický vankúš z dvoch na jedno percento. To by malo uvoľniť bankám ruky, aby mohli vytvorené kapitálové zásoby použiť a zároveň mali priestor poskytovať úvery podnikom a domácnostiam.

Banky stále musia držať jednopercentný vankúš. Podľa NBS tak majú rezervu pre prípad, že by sa ekonomická situácia zhoršila. Centrálna banka je v takom prípade pripravená dať bankám k dispozícii aj druhú polovicu proticyklického vankúša.

„Pri rozhodnutiach o miere proticyklického kapitálového vankúša NBS sleduje dva navzájom prepojené ciele. Prvým je využívanie uvoľneného kapitálového vankúša na absorbovanie strát z úverov, druhým je dostatok voľného kapitálu v bankovom sektore potrebného pre poskytovanie úverov podnikom a domácnostiam. Oba ciele sú aktuálne s dostatočnou rezervou splnené,“ tvrdí NBS. O ďalšom postupe rozhodne najmä vývoj zlyhaných úverov a tvorba opravných položiek.