Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že farmaceutické firmy najviac ťažia z koronakrízy, podľa analýzy spoločnosti Coface z nej nakoniec nemusia vyjsť víťazne. „Ide napríklad o pokles dopytu po celom rade liekov v dôsledku obmedzenia „necovidovej“ zdravotnej starostlivosti, spomalenie či zastavenie klinických štúdií vinou pandémie, tlak na znižovanie cien zo strany vlád i verejnosti a, samozrejme, i záujem európskych štátov zmeniť doterajšie dodávateľské reťazce vo farmácií a vrátiť výrobu kľúčových účinných látok na svoje územie. Ako najrizikovejšiu časť farmaceutického odvetvia Coface identifikoval distribútorov – veľkoobchod a lekárenské reťazce,“ vraví generálny riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Česko Ján Čarný.

Hoci Coface vníma farmaceutický sektor ako jeden z najodolnejších, všíma si aj mnohé negatíva. Napríklad odbytištia týchto firiem zaznamenali pokles v dôsledku protipandemických oparení. „Dopyt po liekoch poklesol na hlavných trhoch (EÚ, USA, Čína) najmä v nemocniciach, a to vinou zníženia poštu pacientov, keď sa mnohí vyhýbajú hospitalizácii i ambulantnej starostlivosti, pretože majú strach z infekcie,“ upozorňuje J. Čarný.