Národná banka Slovenska vyhlásila nový termín odbornej skúšky s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov. Skúška sa uskutoční dňa 4. júna 2021 o 9.30.

Na Slovensku aktuálne pôsobí len osem finančných poradcov. Základný rozdiel v porovnaní so sprostredkovateľmi je v tom, že poradcovi platí klient za jeho služby priamo. Sprostredkovateľ je platený len z provízií od finančných inštitúcií.

Termíny všetkých skúšok si možno pozrieť na tejto stránke.