V priebehu tretieho štvrťroka 2021 sa zastavil rast nezamestnanosti a počet ľudí bez práce sa prvýkrát v tomto roku znížil. Miera nezamestnanosti dosiahla úroveň 6,8 percenta, bez práce je takmer 188-tisíc ľudí. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR. Pokles však v porovnaní s predošlým štvrťrokom bol minimálny, v druhom štvrťroku bolo nezamestnanosť na úrovni 6,9 percenta.

Pretrvávajúca pandémia ale ovplyvňuje hlavne dlhodobú nezamestnanosť. Kým v prvom štvrťroku bola ešte v medziročnom poklese, v posledných dvoch štvrťrokoch počet ľudí, ktorí sú bez práce jeden rok a dlhšie medziročne rástol. V aktuálnom štvrťroku bola dlhodobá nezamestnanosť vyššia o 40,5 percenta. Rástla aj nezamestnanosť v trvaní od šesť do 11 mesiacov, dosiahla 9,2 percenta.

Počet ľudí bez práce sa medziročne znížil v piatich krajoch, zvýšil sa v troch. O 29,1 percenta vzrástol v Košickom kraji. Nezamestnaní pribudli aj v Trnavskom a Banskobystrickom kraji. Pokles zaznamenal Nitriansky kraj (o 28,8 %) a Trenčiansky kraj (o 26,5 %). Najväčšia nezamestnanosť bola aj naďalej v krajoch východného Slovenska. Nezamestnanosť v Prešovskom dosiahla 10,6 percenta a v Košickom 10,2 percenta.