Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) na konci augusta predložila parlamentu správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za vlaňajšok. Podľa správy presahuje ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti Slovenska v rámci Európskej únie (EÚ) osem percent hrubého domáceho produktu (HDP).

Udržateľnosť verejných financií v EÚ

Ide o najhoršie hodnotenie spomedzi krajín EÚ, pričom udržateľnosť verejných financií sa nachádza v pásme vysokého rizika. Druhé najhoršie v porovnávaní je Luxembursko s hodnotením na úrovni sedem percent HDP. Tretiu priečku obsadilo Slovinsko so šiestimi percentami HDP. Maďarsko a Česká republika sú na siedmej a ôsmej priečke porovnania.

Dosiahnutie najhoršej dlhodobej udržateľnosti verejných financií od nadobudnutia ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti ešte pred vypuknutím krízy začiatkom roku 2020, ako aj problémy s financovaním štátu počas krízy, podľa RRZ dokazujú čiastočnú nefunkčnosť ústavného zákona. Rozpočtová rada ho preto navrhuje novelizovať.