Ministerstvo práce vyplatilo k 30. decembru minulého roka na udržanie zamestnanosti už takmer 2,2 miliardy eur. Vyplýva to z aktualizovaného vydania priebežnej správy o „Prvej pomoci“, ktoré pripravil Inštitút sociálnej politiky (ISP). Za december tiež môžu mikro a malé podniky čerpať finančnú pomoc aj cez opatrenie 3B. Platí to pre tých, ktorým tržby sa znížili o najmenej 40 percent.

Prechod na „Prvú pomoc +“ podľa ministerstva práce dokumentujú už čerstvé údaje za november, ktoré ukazujú skokovitý nárast v priemernej výške pomoci. Naďalej sa najväčšia časť pomoci vypláca prostredníctvom opatrení 2 a 3A, a to viac ako 95 percent za október.

Viac ako polovicu (54 %) vyplatenej pomoci v októbri dostali mikropodniky. Podľa predbežných údajov sa za november váha mikropodnikov ešte zvýši. Viac ako 60 percent alokovanej pomoci za október smerovalo do priemyslu, veľko- a maloobchodu a stavebníctva.

Čerstvé údaje za november signalizujú nárast čerpania u firiem z odvetvia stravovania a ubytovania. Na základe predbežných novembrových údajov sa „Prvá pomoc +“ zvýšila na zhruba 527 eur, kým za október sa pohybovala v blízkosti 355 eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: