Zamestnávatelia, ktorí poskytujú zamestnancom trináste a štrnáste platy, z nich musia od tohto roku zaplatiť odvody. Upozorňuje na to Sociálna poisťovňa.

„V praxi to znamená, že 13. a 14. plat vyplatený zamestnancovi v roku 2021 a neskoršie je vymeriavacím základom zamestnanca a zamestnávateľ je tak povinný z týchto platov odviesť poistné na sociálne poistenie,“ uviedla Sociálna poisťovňa.