Poisťovňa Uniqa od marca riešila už desiatky poistných udalostí zo životného poistenia spojených s koronavírusom. Uniqa nemá vo výlukách pandémiu alebo epidémiu. V rámci životného poistenia v prípade ochorenia na Covid-19 by tak klienti mali mať kryté všetky poistené riziká.


„Vyplatené poistné udalosti sa týkali najmä denných dávok v prípade práceneschopnosti a denných dávok počas hospitalizácie. Taktiež sme vyplácali aj poistné plnenie dvoch úmrtí následkom ochorenia na koronavírus,“ hovorí Ľubica Antalová z oddelenia likvidácie poistenia osôb poisťovne Uniqa.