Protimonopolný úrad Slovenskej republiky udelil podnikateľovi, ktorý pôsobí v oblasti odpadového hospodárstva, pokutu vo výške 297 533 eur za zneužívanie dominantného postavenia. Úrad nešpecifikoval, o akú firmu ide.


„Zo zistení úradu vyplynulo, že podnikateľ v dominantnom postavení od roku 2019 uplatňuje voči niektorým obciam bez objektívneho odôvodnenia nezanedbateľne vyššie ceny za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu v porovnaní s ostatnými obcami,“ informoval Protimonopolný úrad.

Toto správanie úrad vyhodnotil ako praktiku uplatňovania neprimeraných obchodných podmienok. Rozhodnutie úradu zatiaľ nie je právoplatné, pokutová firma môže ešte podať voči rozhodnutiu rozklad.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: