Od decembrového zasadnutia Rady guvernérov Európskej centrálnej banky výnosy z dlhopisov po celom svete výrazne vzrástli. Rast poháňalo najmä zvyšovanie výnosov v USA. Vo svojej publikácii Frankfurtské hárky to uvádza Národná banka Slovenska.

Výnosy amerických dlhopisov reagovali podľa NBS na optimistický ekonomický výhľad a riziko vyššej inflácie, podporené plánovanými fiškálnymi stimulmi a výrazným pokrokom v očkovaní. „Eurozóna zaostávala v oboch smeroch. Výhľad ekonomického a inflačného vývoja podľa marcovej predikcie odborníkov ECB sa v porovnaní s decembrom viac-menej nezmenil. Na konci predikčného horizontu v roku 2023 sa naďalej očakáva inflácia len na úrovni 1,4 %,“ tvrdí NBS.

Napriek tomu aj výnosy z dlhopisov v eurozóne rástli. Nahor ich ťahalo najmä inflačné riziko. Okrem zvyšujúcich sa cien komodít sa pod obavu o infláciu podpisuje aj plánovaná podpora z rozpočtu Európskej únie či predpoklady trhu o tom, že by domácnosti mohli použiť úspory z pandémie na spotrebu.

Výnosy z dlhopisov rastú pre obavy z inflácie
Frankfurtské hárky, NBS