Ministerstvo prácedoteraz odmenilo vyše 30-tisíc zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a zamestnancov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za ich pracovné nasadenie počas druhej vlny pandémie. Na odmeny isšlo takmer 20 miliónov eur. Každý z nich tiež v januári dostane vyplatenú jednorazovú odmenu vo výške 350 eur.

Rezort práce tiež prostredníctvom národného projektu vyčlenil viac ako 31,5 milióna eur určených na refundáciu odmien. Pri refundácii odmeny môže zamestnávateľ žiadať do konca tohto roka, ak najneskôr do 30. novembra 2021 vyplatil mimoriadnu odmenu svojim zamestnancom. Zamestnávateľ môže zamestnancovi vyplatiť aj vyššiu odmenu, rezort preplatí celkové náklady na odmenu do maximálnej výšky 676 eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: