Aj v tomto roku dostanú dôchodcovia tradičné prilepšenie k penzii. Mechanizmus výpočtu, pomocou ktorého sa bude počítať 13. dôchodok 2023 v porovnaní s nastavením z minulého roka, sa meniť nebude. Jeho najnižšia výška bude 50 eur a maximálna zase 300 eur.


Presnú výšku pre konkrétneho dôchodcu určuje vzorec, ktorý je v zákone a podľa neho sa 13. dôchodok 2023 počíta. Rozhodujúce je životné minimum, ktoré od júla tohto roka stúplo zo sumy 234,42 eura na 268,88 eura. Trinásty dôchodok sa bude vyplácať v novembri.

Kto a kedy dostane 13. dôchodok 2023

Nárok na 13. dôchodok 2023 majú ľudia, ktorí poberajú:

 • starobný dôchodok,
 • predčasný starobný dôchodok,
 • invalidný dôchodok,
 • vdovský dôchodok,
 • vdovecký dôchodok,
 • sirotský dôchodok,
 • sociálny dôchodok,
 • štátny dôchodok.

Keď penzista poberá napríklad výsluhový dôchodok ako bývalý policajt, trinástu penziu mu vyplatí rezort vnútra. Rovnako to funguje aj pri iných štátnych dôchodkoch.

Pravidlá nároku na 13. dôchodok 2023:

 • Každý penzista má nárok len na jeden 13. dôchodok. To platí aj vtedy, ak ich dostáva viac naraz.
 • Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok dôchodcom automaticky a bez osobitnej žiadosti.
 • Ľudia, ktorí majú penziu aj zo zahraničia, musia jej výšku oznámiť Sociálnej poisťovni do konca augusta 2023.
 • Nárok na trinástu penziu má osoba, ktorá má zároveň nárok na výplatu dôchodku v novembri tohto roka.
 • Nárok na odchod do dôchodku tak musí penzistovi vzniknúť najneskôr na konci októbra 2023.
 • Penzistom tak v praxi príde tirnásty dôchodok spolu s ich riadnym dôchodkom.
13. dôchodok 2023
Pensti dostanú na jeseň tradičné prilepšenie, 13. dôchodok 2023 sa bude počítať rovnako ako vlani (Ilustračné foto: Depositphotos)

Ako sa počíta 13. dôchodok 2023 a aká bude jeho suma:

 • Trinásty dôchodok sa počíta cez stanovený matematický vzorec.
 • Od sumy všetkých dôchodkov, ktoré penzista poberá, sa odpočíta suma životného minima.
 • Suma, ktorú penzista týmto výpočtom dostane sa následne vynásobí koeficientom 0,36.
 • Výsledok sa napokon odpočíta od maximálnej sumy trinásteho dôchodku na úrovni 300 eur.
 • Výsledok sumy 13. dôchodku musí byť vždy minimálne na úrovni 50 eur.
 • Platí, že čím nižší dôchodok penzista poberá, tých vyšší bude 13. dôchodok.

Ako vyzerá vzorec + výpočet:

 • Trinásty dôchodok bude vo výške minimálne 50 eur a maximálne 300 eur.
 • Vzorec: 13. dôchodok 2023 = max {300 – 0,36 * (dôchodok – životné minimum); 50}.
 • 300 eur dostanú dôchodcovia, ktorí mesačne poberajú dôchodok 268,88 eura alebo menej.
 • 50 eur dostanú tí penzisti, ktorých dôchodok dosahuje 963,40 eura a viac.
 • Vypočítajte si výšku 13. dôchodku v roku 2023 na našej kalkulačke.

Kedy sa vypláca 13. dôchodok 2023:

 • Penzistom tak v praxi príde 13. dôchodok v novembri spolu s ich riadnym dôchodkom.
 • Dôchodkové dávky majú fixný výplatný termín v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci.
 • Platí, že každý penzista má svoj výplatný termín dôchodkovej dávky.
 • Ak sa vypláca dôchodok cez poštu a výplatný termín padne na sobotu, dávka sa vyplatí v piatok.
 • Ak sa vypláca cez poštu a výplatný termín padne na nedeľu, dávka sa vyplatí v pondelok.
 • Ak výplatný termín padne na sviatok, vtedy sú s poštou vopred dohodnuté mimoriadne termíny výplaty.
 • Výplatný termín pre hromadné poukazy do domovov dôchodcov je vždy 15. dňa v mesiaci.
 • Trinásty dôchodok teda bude poštu prichádzať 2., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 14., 15., 16., 20., 21., 22., 23. a 24. novembra.
 • Dôchodcom tiež 13. penziu nemôže zobrať exekútor, aj keď im sťahuje z dôchodku exekučné zrážky.

Tabuľka: 13. dôchodok 2023 v praxi

Výška dôchodkuVýška 13. dôchodku 2023
268,88 € alebo menej300 €
300 €288,80 €
350 €270,80 €
400 €252,80 €
450 €234,80 €
500 €216,80 €
550 €198,80 €
600 €180,80 €
650 €162,80 €
700 €144,80 €
750 €126,80 €
800 €108,80 €
850 €90,80 €
900 €72,80 €
950 €54,80 €
963,40 € alebo viac50 €
Výpočet: Finsider (13. dôchodok 2023)