V rámci hlavného mesta funguje aj systém Bratislavský parkovací asistent, ktorý určuje jasné pravidlá a podmienky platné pre každého. Dôvodom jeho zavedenia je fakt, že počet áut v Bratislave sa za posledných 20 rokov zdvojnásobil. O tom, ako funguje parkovanie v Bratislave, rozhoduje, či ide o rezidenta alebo návštevníka mesta. Parkovací asistent má motivovať nerezidentov zaparkovať auto na vstupe do mesta a využiť verejnú dopravu.

Parkovanie v Bratislave pre návštevníkov:

 • Návštevník parkuje v Bratislave podľa hodinových a časových taríf jednotlivých zón.
 • Parkovať môžu aj na pribúdajúcich záchytných parkoviskách a využívať MHD alebo prímestskú vlakovú dopravu.
 • Výnimku tvoria abonenti, teda osoby, ktoré podnikajú alebo vlastnia nehnuteľnosť v regulovanej zóne.
 • Zelená tabuľa značí nerezidentské parkovanie s číselným kódom zóny a slúži na jej identifikáciu pri platení.
 • Každá zóna parkovania má časový interval spoplatnenia parkovania hodinovou sadzbou (napríklad 8:00-17:00).
 • Mapu parkovací zón pre návštevníkov si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Cena za parkovanie v Bratislave (tabuľka):

Tarifné pásmoCena (€/hod.)
A2,00
B1,50
C1,00
D0,50
Zdroj: PASS/parkovanie v Bratislave

Parkovanie v Bratislave na záchytnom parkovisku:

 • Motoristi môžu v Bratislave využívať aj záchytné parkoviská, ktoré sú na rôznych miestach pred vstupom do mesta.
 • Záchytné parkoviská sú známe pod skratkou P+R z anglického „park and ride“, čo znamená „zaparkuj a jazdi“.
 • Ľudia na nich môžu bezplatne zaparkovať a prestúpiť na električku, trolejbus, autobus či vlak, ktoré ich dopravia do centra mesta alebo do jeho ďalších častí.
 • Záchytné parkovisko sa preto spravidla buduje v blízkosti zastávok MHD alebo vlakového nástupištia. Môže ísť pritom o klasické parkovacie plochy alebo parkovacie domy.
 • Bratislava v súčasnosti ponúka celkovo štyri ploché záchytné parkoviská. Dva z nich sú v Petržalke, jedno v Rači a jedno už dlhodobo funguje vo Vrakuni.
 • V rámci Bratislavského samosprávneho kraja sú zriadené P+R parkoviská napríklad pri železničnej stanici v Malackách, Pezinku, či Svätom Jure.
 • Okrem týchto parkovísk hlavné mesto prevzalo do správy aj parkovisko na Černyševského blízko Sadu Janka Kráľa, ktoré bolo predtým prenajaté súkromnej spoločnosti.
 • V tomto prípade nejde o klasické P+R parkovisko, keďže najbližšia zastávka MHD sa nachádza o niečo ďalej z pohľadu pešej dostupnosti.
 • Môžu ho ale využiť vodiči, ktorí potrebujú zaparkovať bližšie k centru mesta. Najbližšia zastávka sa nachádza do 500 metrov od parkoviska. Dojazdový čas do centra sú zhruba štyri minúty.
parkovanie v Bratislave
Parkovanie v Bratislave uľahčujú aj záchytné parkoviská (Zdroj: PAAS)

Parkovanie v Bratislave pre rezidentov:

 • Rezidenti, teda obyvatelia Bratislavy, majú v rámci parkovania v hlavnom meste dostupné tri druhy parkovacích kariet.
 • Modrá tabuľa značí rezidentské parkovanie s kódom pre danú zónu v Bratislave. Napríklad Kód PE1 je Petržalka 1.
 • Mapu parkovací zón pre rezidentov si môžete pozrieť na tomto odkaze.
 • Ak chcú parkovať v mieste bydliska, môžu si kúpiť rezidentskú kartu.
 • Cena rezidentskej karty je
  • za jedno vozidlo 39 eur ročne,
  • za dve vozidlá 150 eur ročne,
  • za tri vozidlá 500 eur ročne.
 • V mieste bydliska môže obyvateľ bezplatne získať aj kartu pre svoje návštevy.
 • Na jeden byt možno vydať len jednu návštevnícku parkovaciu kartu
  • k rezidentskej karte v dĺžke 100 hodín parkovania za rok,
  • bez rezidentskej karty v dĺžke 200 hodín parkovania za rok,
  • pre ťažko zdravotne postihnutú osobu v dĺžke 750 hodín parkovania za rok.
 • Návšteve môže držiteľ poskytnúť kredit z návštevníckej karty tak, že mu návšteva po zaparkovaní nahlási kód úseku parkovania, svoje evidenčné číslo vozidla a začiatok a predpokladaný čas ukončenia parkovania.
 • Údaje sa potom zadávajú do mobilnej aplikácie, vytvorí sa platný parkovací lístok v systéme v hodnote 0 eur a časový kredit sa z návštevníckej karty odčítava po minútach.
 • Ľudia trvalým pobytom kdekoľvek v Bratislave si môžu kúpiť aj bonusovú kartu.
 • S bonusovou kartou môžu parkovať v regulovanej zóne dve hodiny každý deň.
 • Tieto hodiny môžu využiť na vyzdvihnutie detí zo školy, na nákup, či úrad alebo lekára.
 • Pokiaľ si rezident nemá bonusovú kartu alebo vyčerpá dve hodiny, parkuje v spoplatnenom čase podľa hodinovej sadzby pre zónu, ktorú navštevuje.
 • Cena za bonusovú kartu je 10 eur ročne za dve hodiny denne.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: