Výška pokuty za jednotlivé prehrešky sa môže výrazne líšiť. Závisí napríklad od závažnosti priestupku či od toho, či ju vodič bude ochotný zaplatiť na mieste. Týka sa to aj výšky pokuty za rýchlosť 2024. Portál Finsider preto pripravil prehľadný zoznam pokút, ktoré môžu ľudia dostať na slovenských cestách za prekročenie rýchlosti vozidlom v obci alebo mimo nej.


Výška pokuty za rýchlosť sa menila v auguste minulého roka. Po novom môžu vodiči pri prekročení rýchlosti na mieste dostať v najhoršom prípade pokutu od 250 eur do 800 eur. Pred zmenou to bolo maximálne 650 eur. V správnom konaní sa budú ukladať pokuty od 500 eur do tisíc eur. Pôvodne to bolo od 150 eur do 800 eur. Zachovaná je možnosť zákazu činnosti.

Menili sa aj sadzby za držanie alebo používanie telefónu počas šoférovania. V blokovom konaní budú môcť vodiči dostať pokutu maximálne 150 eur a v správnom konaní až 300 eur. Pôvodne sa na mieste ukladala pokuta maximálne sto eur a v riadnom konaní 200 eur. Zároveň sa umožní za tento priestupok uložiť zákaz činnosti.

Pokuty za rýchlosť 2024

  • Pokuty za rýchlosť 2024: od 500 eur do 1 000 eur a zákaz činnosti do troch rokov (Blokové/rozkazné konanie – od 250 eur do 800 eur).
  • Za neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať, je pokuta 50 eur.
  • Ak vodič motorového vozidla prekročí rýchlosť ustanovenú v osobitnom predpise alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením,
    • Pokuty za rýchlosť 2024: v obci najviac o 20 km/h alebo mimo obce najviac o 30 km/h (pokuta do 100 eur, v blokovom/rozkaznom konaní do 50 eur),
    • Pokuty za rýchlosť 2024: v obci 21 až 50 km/h alebo mimo obce o 31 až 60 km/h (pokuta od 150 eur do 600 eur, v blokovom/rozkaznom konaní od 30 eur do 400 eur),
    • Pokuty za rýchlosť 2024: v obci o viac ako 50 km/h alebo mimo obce o viac ako o 60 km/h (pokuta od 500 eur do 1000 eur a zákaz činnosti od šesť mesiacov do troch rokov, v blokovom/rozkaznom konaní od 250 eur do 800 eur).
Pokuty za rýchlosť 2024
Pokuty za rýchlosť 2024 sa od augusta menili. (ilustračné foto: Freepik)

Aká je výška pokuty za rýchlosť 2024 (tabuľka):

Prekročenie rýchlosti v obci o:Prekročenie rýchlosti mimo obce o:Pokuta
najviac 6 km/hnajviac 6 km/hnapomenutím
7 až 10 km/h7 až 15 km/h20 €
11 až 15 km/h16 až 25 km/h40 €
16 až 20 km/h26 až 30 km/h50 €
21 až 25 km/h31 až 35 km/h130 €
26 až 30 km/h36 až 40 km/h200 €
31 až 35 km/h41 až 45 km/h270 €
36 až 40 km/h46 až 50 km/h320 €
41 až 45 km/h51 až 55 km/h370 €
46 až 50 km/h56 až 60 km/h400 €
51 až 55 km/h61 až 65 km/h600 €
56 až 60 km/h66 až 70 km/h700 €
viac ako 60 km/hviac ako 70 km/h800 €
Zdroj: MV SR (pokuty za rýchlosť 2024)

Na mieste alebo v správnom konaní


Policajt pred uložením pokuty v blokovom konaní najprv preskúma závažnosť priestupku. Pozerá sa najmä na spôsob jeho spáchania, následky a okolnosti, mieru zavinenia, pohnútky a osobu páchateľa priestupku. Výšku blokovej pokuty ustanovenú v sadzobníku môže potom policajt znížiť alebo zvýšiť v závislosti od závažnosti priestupku.

Pokutu v blokovom konaní možno uložiť len v prípade, že priestupok je spoľahlivo zistený a vodič je ochotný ju zaplatiť. Polícia to ale na mieste môže riešiť aj obyčajným napomenutím vodiča. To platí len v prípade, ak priestupok nie je taký vážny, že zaň hrozí zákaz činnosti alebo prepadnutie veci. Napomenutie sa ale nepovažuje za sankciu.

Ľudia tiež majú možnosť odmietnuť pokutu zaplatiť na mieste. Buď kvôli tomu, že s ňou nesúhlasia, alebo pri sebe jednoducho nemajú peniaze. V prvom prípade odmietnutia sa vec postúpi na dopravný inšpektorát, kde sa priestupok bude prešetrovať. Keď už niekto zaplatí pokutu na mieste, nemôže sa odvolať či žiadať o prešetrenie.

V prípadoch, kedy vodič pri sebe nemá peniaze na zaplatenie pokuty, hoci by chcel, mu polícia vydá blok s poučením, ako ju môže zaplatiť, dokedy a čo sa stane, ak to neurobí. Prevzatie pokutového bloku musí vodič na mieste aj potvrdiť. Na mieste sa spravidla ukladá bloková pokuta od sumy 33 eur až do tisíc eur. Vtedy musí byť priestupok vážny.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: