Absolventi vysokých škôl si dokážu nájsť svoje pracovné uplatnenie. Vyplýva to z analýzy Inštitútu sociálnej politiky (ISP), ktorý spracoval údaje o pracovnom uplatnení absolventov vysokých škôl z roku 2020. Z analýzy tiež vyplýva, že rozdiel v miere nezamestnanosti medzi absolventami prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania je bezprostredne po ukončení štúdia vysoký. Tento rozdiel sa však v priebehu jedného roka takmer úplne stráca.


Priemerná mzda absolventov za prvý polrok 2021 dosiahla 1350 eur. Zatiaľ čo u mužov dosiahla 1499 eur, u žien bola o viac ako 200 eur nižšia a dostala sa na úroveň 1273 eur. Najvyššie príjmy v porovnaní s ostatnými absolventmi dosahovali v prvom polroku roku 2021 absolventi zdravotníckych a technických odborov.

Podľa autorov analýzy sa tiež absolventi lekárskych a farmaceutických odborov integrovali na trh práce najrýchlejšie v porovnaní s ostatnými skupinami absolventov. To, či bol rýchly nástup absolventov lekárskych a farmaceutických odborov na trh práce spôsobený pandémiou alebo či ide o bežný jav, bude podľa analytikov možné zistiť, až keď budú k dispozícii údaje za ďalšie skupiny absolventov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: