Prví tohtoroční absolventi stredných a vysokých škôl môžu nájsť uplatnenie na trhu práce aj cez projekty úradov práce. Absolventi bez práce nie sú povinní sa na úrade práce evidovať ako uchádzači o zamestnanie, ale môžu tak dobrovoľne urobiť, ak majú záujem o prístup k vybraným službám na podporu zamestnanosti, ktoré úrady poskytujú. Upozornilo na to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.


Uchádzači o zamestnanie môžu na portáli sluzbyzamestnanosti.gov.sk vytvoriť vlastný profil a aktivovať agenta. Agent automaticky vyhľadá pracovné ponuky v súlade s predstavami a schopnosťami uchádzača a konkrétne ponuky pošle na jeho email. Aktuálne je v ponuke takmer 95-tisíc voľných pracovných miest.

Absolvent tiež môže v spolupráci s odborníkmi na úradoch práce zistiť, či má predpoklady na to, aby mohol pracovať na vybranej pracovnej pozícii. Výsledkom takéhoto poradenstva môže byť odporúčanie pre absolventa, aby si rozvíjal niektoré zručnosti, alebo si doplnil vzdelanie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: