Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor’s (S&P) potvrdila ratingy spoločností Uniqa Österreich Versicherungen AG a
Uniqa Re AG na úrovni „A“ a rating Uniqa Insurance Group AG na úrovni „A-“ so stabilným výhľadom.

„Podľa nášho názoru bude skupina naďalej využívať svoje dlhoročné vzťahy so súkromnými klientmi, malými a strednými podnikmi a spoluprácu s bankami na ďalšie posilnenie svojej pozície na trhu v Rakúsku a strednej a východnej Európe,“ uviedli analytici.

Ratingová agentúra očakáva, že si Uniqa v rokoch 2023 až 2025 udrží ziskovosť aj napriek geopolitickým a makroekonomickým výzvam. Analytici predpokladajú, že Uniqa bude pokračovať vo svojej expanzii. „Očakávame, že skupina bude v období 2023 – 2025 pokračovať v úspešnej expanzii vďaka organickému rastu subjektov v strednej a východnej Európe (SVE), ako aj vďaka pokračujúcim synergickým výhodám a stabilnej hlavnej činnosti v Rakúsku,“ tvrdia analytici.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: