Sprostredkovatelia, ktorí sa pripravujú na odbornú skúšku, si ju po novom môžu najprv vyskúšať nanečisto. Trenažér cvičných testov pripravila Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (AOCP). Využiť ho môžu všetci sprostredkovatelia bez ohľadu na to, či už niekedy absolvovali v AOCP skúšku alebo nie.


Tento trenažér sa nachádza na stránke AOCP. V hornom menu je najprv potrebné zvoliť Skúšky a následne Cvičné testy. Potom si sprostredkovateľ vyberie oblasť, z ktorej chce absolvovať skúšku. Na výber je všetkých šesť sektorov, v ktorých možno ponúkať sprostredkovateľské služby. Ak sprostredkovateľ zadá aj nepovinný identifikátor, môže sa v budúcnosti vrátiť k vyplneným testom.

Po spustení trenažér ponúkne 30 otázok z danej oblasti sprostredkovania. Po vyplnení celého testu sa zobrazí, ktoré odpovede boli správne a ktoré nie a takisto, či ho sprostredkovateľ úspešne absolvoval.

Podľa AOCP, ak sprostredkovateľ spraví dostatočný počet cvičných testov, prejde všetky otázky, ktoré môže na skutočnej skúške dostať. V závislosti od zvoleného sektora by mal sprostredkovateľ prejsť všetky otázky približne po 20 testoch. Manuál na správne nastavenie trenažéra si možno pozrieť na tejto stránke.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: